Tora Bilgisi

Yeşaya 9. bölüm İsa hakkında mıdır?

  Hristiyan İncili ve Hristiyan misyonerler, Yeşaya 9. bölümün sözde mesihleri İsa hakkında olduğunu iddia etmektedirler.   Hristiyan İncili’nde ilgili bölüme doğrudan ya da dolaylı olarak şu şekillerde atıfta bulunulmuştur:   İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü. Nasıra’dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde, Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum’a yerleşti. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu […]

Tora Bilgisi

Kan dökülmeden bağışlama olmaz mı?

  Yahudi Kutsal Kitabı hakkında bilgisi olmayan Hristiyanlar, Yahudi Kutsal Kitabı’nda “kan dökülmeden günahların bağışlanmayacağı” şeklinde bir öğreti olduğunu sanmaktadır. Ancak Yahudi Kutsal Kitabı’nda kesinlikle böyle bir öğreti yer almamaktadır. Yahudi Kutsal Kitabı değil Hristiyan İncili, kan dökülmeden bağışlama olmayacağını iddia etmektedir:   Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden […]

Tora Bilgisi

Zekeriya 9:9 ayeti İsa tarafından gerçekleştirilmiş midir?

  Yahudi Kutsal Kitabı’nda, Mesih ile ilgili şöyle bir peygamberlik yer almaktadır:   Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor! [Zekeriya 9:9 – Yeni Çeviri]   Hristiyan İncili, İsa’nın sözde mesihliğini kanıtlamak için bu peygamberliğin İsa […]

Tora Bilgisi

One for Israel’e Yanıt – Yeşaya 53

  One for Israel, Yahudileri Hristiyanlaştırmak için oluşturulmuş bir misyoner organizasyondur. Dolayısıyla klasikleşmiş olan Hristiyan misyonerlerden hiçbir farkı yoktur. İsa’nın sözde mesihliğini kanıtlamak için sayısız yalan ve çarpıtmaya başvurmaktadırlar. Yayınladıkları bir videoda Yeşaya 53 ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaktadırlar. Bu yazımda, o iddialara yanıt vereceğim. İddia 1 : Eski Antlaşma’da Mesih’e ilişkin en önemli bölümlerden […]

Tora Bilgisi

Yahudilik İsa’nın Mesih olduğu iddiasını neden kabul etmez?

Mesih ne demektir? “Mesih” kelimesinin İbranicesi “maşiah” kelimesidir. “Maşiah” kelimesi, “yağ dökmek” anlamına gelen “maşha” kelimesinden türetilmiş olup; “yağ dökülmüş” anlamına gelmektedir. Yahudi Kutsal Kitabı’nda, İsrail halkını yönetecek olan krallar, başına yağ dökülerek; yağ ile meshedilerek krallık görevine başlardı:   Sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saul’un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi: “RAB seni […]

Tora Bilgisi

Yahudilik, İslam dini hakkında ne düşünmektedir?

  İslam dini, Yahudilik ile arasında birçok farklılık bulunmasına rağmen diğer tüm dinlere nazaran Yahudiliğe en yakın dindir.   İslam dininin, Tanrı’ya bakış açısı nasıldır?   İslam dini, tek Tanrı inancına sahiptir ve İslam dinine inananlar, Yahudiler ile aynı Tanrı’ya tapmaktadır. İbrahim, İshak ve Yakup’un Tanrısı olan Aşem’e İslam dini “Allah” demektedir. Bu hususlar, İslam […]

Tora Bilgisi

Yahudi Maşiah’tan Hristiyan Mesih’e

  Yahudiler için Maşiah (Mesih) çok önemli bir göreve sahiptir: Tüm dünyayı Tanrı’ya geri getirmek ve onu barış, adalet ve ahenk yeri yapmak. İsa bunu başaramayınca, ilk Hristiyanlar “Mesih” kavramını temelinden, tümüyle değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu da Hristiyanlığı herhangi bir Yahudi mezhebinden birçok Yahudi temel öğretisine tamamen yabancı bir dine dönüştürmüştür. Mesih’in geleceğine inanmak, her […]

Tora Bilgisi

Kapparot uygulaması nedir, ne değildir?

Yom Kipur, İbrani takvimi içinde yer alan en kutsal gündür. Genellikle “Şabatların Şabatı” diye anılır. Roş Aşana ile birlikte “Yüce Kutsal Günler” (Yamim Noraim) kapsamına girer. Tüm yıl boyunca belki bir kez bile sinagoga gitmeyen insanlar dahi o gün ibadet için sinagoga gidip dindaşlarına katılır. Pişmanlık hissedip, Tanrı’ya yakarırlar. Çoğu cemaatte, Roş Aşana ile Yom […]

Tora Bilgisi

Zekeriya 12:10 ayeti İsa hakkında mıdır?

Zekeriya 12:10 ayetinin Hristiyan tercümeleri şöyledir:   Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. [Zekeriya 12:10]   And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants […]

Tora Bilgisi

Septuagint nedir? Neden güvenilmezdir?

Hristiyan Ortodoks Kilisesi şöyle bir iddiada bulunmaktadır:   M.Ö. yaklaşık 250 yılında yetmiş rabbi bu kutsal metinleri Grekçeye çevirdiler. Yapılan çeviri yasadışı değildi; bu çalışma Yeruşalim’deki Baş Kâhinle Yahudi meclisinin (Sanhedrin) onayını aldı. Yetmiş kişinin çevirisi olan Septuagint (Yetmişler çevirisi) resmî bir belgeydi. Yeni Antlaşma içindeki Eski Antlaşma alıntılarının büyük bir çoğunluğu ilk kaynak olarak […]