Tora Bilgisi

Kapparot uygulaması nedir, ne değildir?

Yom Kipur, İbrani takvimi içinde yer alan en kutsal gündür. Genellikle “Şabatların Şabatı” diye anılır. Roş Aşana ile birlikte “Yüce Kutsal Günler” (Yamim Noraim) kapsamına girer. Tüm yıl boyunca belki bir kez bile sinagoga gitmeyen insanlar dahi o gün ibadet için sinagoga gidip dindaşlarına katılır. Pişmanlık hissedip, Tanrı’ya yakarırlar. Çoğu cemaatte, Roş Aşana ile Yom […]

Tora Bilgisi

Zekeriya 12:10 ayeti İsa hakkında mıdır?

Zekeriya 12:10 ayetinin Hristiyan tercümeleri şöyledir:   Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. [Zekeriya 12:10]   And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants […]

Tora Bilgisi

Septuagint nedir? Neden güvenilmezdir?

Hristiyan Ortodoks Kilisesi şöyle bir iddiada bulunmaktadır:   M.Ö. yaklaşık 250 yılında yetmiş rabbi bu kutsal metinleri Grekçeye çevirdiler. Yapılan çeviri yasadışı değildi; bu çalışma Yeruşalim’deki Baş Kâhinle Yahudi meclisinin (Sanhedrin) onayını aldı. Yetmiş kişinin çevirisi olan Septuagint (Yetmişler çevirisi) resmî bir belgeydi. Yeni Antlaşma içindeki Eski Antlaşma alıntılarının büyük bir çoğunluğu ilk kaynak olarak […]

Tora Bilgisi

Mezmurlar 22:16 ayetinde “ellerimi, ayaklarımı deliyorlar” ifadesi mi yer almaktadır?

Mezmurlar 22:16 ayetinin Türkçe ve İngilizce Hristiyan tercümeleri şöyledir:   Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. (Yeni Çeviri)   For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet. (KJV)   Dogs surround me, a pack of villains encircles me; they […]

Tora Bilgisi

Mezmurlar 110 İsa hakkında mıdır?

Hristiyan İncili, şöyle bir hikâye anlatmaktadır:   Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: “Mesih’le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?” Onlar da, “Davut’un oğlu” dediler. İsa şöyle dedi: “O halde nasıl oluyor da Davut, Ruh’tan esinlenerek ondan ‘Rab’ diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut: ‘Rab Rabbim’e dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye […]

Tora Bilgisi

Yeşaya 7:14 ayetinde kullanılan “almah” kelimesi “bakire” anlamına mı gelmektedir?

Yeşaya 7:14 ayetinin Hristiyan tercümesi şu şekildedir:   Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. (Yeşaya 7:14)   Yeşaya 7:14 ayetinin İbranice orijinal metni ve transliterasyonunu inceleyelim:   לָ֠כֵן יִתֵּ֨ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם אֹ֑ות הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמֹ֖ו עִמָּ֥נוּ אֵֽל lakhen […]

Tora Bilgisi

Daniel 7:13-14 ayeti, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını mı söylemektedir?

Daniel 7:13-14 ayetinin, Hristiyan tercümesi şöyledir:   Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel 7:13-14)   […]

Tora Bilgisi

Mika 5:1 ayeti, Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili’nde şöyle yazmaktadır:   Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. “Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: ‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder […]

Tora Bilgisi

Mika 5:1 ayeti, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını mı söylemektedir?

Hristiyan tercümelerde Mika 5:2’de yer alan Mika 5:1 ayetinin Hristiyan tercümesi şöyledir:   Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. (Mika 5:2)   Hristiyanlar, “onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır” ifadesini kullanarak, Mesih’in “beden almış Tanrı” olduğunu iddia […]

Tora Bilgisi

Mezmurlar 45:6 ayeti Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili’nde şöyle bir cümle yer almaktadır:     Ama Oğul için şöyle diyor: Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır. (İbraniler 1:8)     İbraniler’in yazarı, Mezmurlar 45:6’dan alıntı yaparak, söz konusu ayetin Mesih hakkında olduğunu iddia etmektedir. Hristiyanlar da, İbraniler 1:8’in; dolayısıyla Mezmurlar 45:6’nın, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını bildiren […]