Yeşaya 7:14 ayetinde kullanılan “almah” kelimesi “bakire” anlamına mı gelmektedir?

Yeşaya 7:14 ayetinin Hristiyan tercümesi şu şekildedir:   Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. (Yeşaya 7:14)   Yeşaya 7:14 ayetinin İbranice orijinal metni ve transliterasyonunu inceleyelim:   לָ֠כֵן יִתֵּ֨ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם אֹ֑ות הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמֹ֖ו עִמָּ֥נוּ אֵֽל lakhen …

Yeşaya 53. bölümde sözü edilen kul kimdir? [3] (Yeşaya 53:3 – 53:6)

İlk yazımızda, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – 53:12 ayetlerinde sözü edilen kulun, “doğru kalan Yakup soyu, İsrail halkı” olduğunu kanıtlamıştık. İkinci yazımızda, yine, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – 53:2 ayetlerini açıklayacağız.   Bu yazımızda ise, yine, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı …

Yeşaya 53. bölümde sözü edilen kul kimdir? [2] (Yeşaya 52:13 – 53:2)

Önceki yazımızda, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – 53:12 ayetlerinde sözü edilen kulun, “doğru kalan Yakup soyu, İsrail halkı” olduğunu kanıtlamıştık.   Bu yazımızda ise, yine, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – 53:2 ayetlerini açıklayacağız.   Yeşaya 52:13   Bakın, kulum başarılı olacak; üstün olacak, …

Yeşaya 53. bölümde sözü edilen kul kimdir? [1]

Yahudi Kutsal Kitabı’nda Hristiyanlar tarafından en çok suistimal edilen bölüm Yeşaya 53. bölümdür.   Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin [savaşların sona ermesi ve dünya barışı, sürgün İsrail halkının ülkelerine dönüşü, üçüncü ve ebedi tapınağın inşası ve kurbanların geri gelişi, tüm insanların tek gerçek Tanrı’ya inanması, ölülerin dirilişi vb.] gerçekleşmediğini bilen İncil yazarları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan …

Daniel 7:13-14 ayeti, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını mı söylemektedir?

Daniel 7:13-14 ayetinin, Hristiyan tercümesi şöyledir:   Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel 7:13-14)   …

Mika 5:1 ayeti, Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili’nde şöyle yazmaktadır:   Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. “Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: ‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder …

Mika 5:1 ayeti, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını mı söylemektedir?

Hristiyan tercümelerde Mika 5:2’de yer alan Mika 5:1 ayetinin Hristiyan tercümesi şöyledir:   Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. (Mika 5:2)   Hristiyanlar, “onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır” ifadesini kullanarak, Mesih’in “beden almış Tanrı” olduğunu iddia …

Mezmurlar 45:6 ayeti Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili’nde şöyle bir cümle yer almaktadır:     Ama Oğul için şöyle diyor: Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır. (İbraniler 1:8)     İbraniler’in yazarı, Mezmurlar 45:6’dan alıntı yaparak, söz konusu ayetin Mesih hakkında olduğunu iddia etmektedir. Hristiyanlar da, İbraniler 1:8’in; dolayısıyla Mezmurlar 45:6’nın, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını bildiren …

Mezmurlar 78:2 Mesih benzetmeler ile mi konuşacak?

Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin [savaşların sona ermesi ve dünya barışı, sürgün İsrail halkının ülkelerine dönüşü, üçüncü ve ebedi tapınağın inşası ve kurbanların geri gelişi, tüm insanların tek gerçek Tanrı’ya inanması, ölülerin dirilişi vb.] gerçekleşmediğini bilen İncil yazarları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan Mesih ile ilgisi olmayan ayetleri çarpıtarak İsa tarafından gerçekleştirilmiş gibi sunmak zorunda kalmışlardır. Gerçekten …

Mezmurlar 22:19 Mesih’in giysileri mi paylaşılacak?

Yuhanna 19:23-24, Mezmurlar 22:19’dan alıntı yaparak, bunun Mesih ile ilgili bir peygamberlik olduğunu ve İsa ile birlikte yerine geldiğini iddia eder.   Yuhanna’yı inceleyelim:   Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” …