Tora Bilgisi

Galatyalılar 3:16 İbrahim’in tohumu kimdir?

Tanrı, İbrahim’e  şöyle dedi;

 

Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. (Yaratılış 22:18)

 

Hristiyanlar, bu ayetin Mesih ile ilgili olduğunu, İbrahim’in soyunun İsa olduğunu ve bütün ulusların İsa ile kutsandığını iddia ederler.

 

Pavlus ise şöyle demektedir;

 

Vaatler İbrahim’e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi, “ve soyundan olanlara” demiyor; “soyundan olana” demekle tek bir kişiden, yani Mesih’ten söz ediyor. (Galatyalılar 3:16)

 

Pavlus ilginç bir çıkarım yapmaktadır. İbrahim’e verilen bu vaadin birçok kişiye değil de tek bir kişiye işaret ettiğini bunun da nedenin “ve soyundan olanlara” şeklinde çoğul ifade kullanılmayıp “soyundan olana” şeklinde tekil ifade kullanılması olduğunu söylemektedir.

 

Galatyalılar 3:16 orijinal Grekçe metni ve transliterasyonunu inceleyelim;

 

τῶ δὲ ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῶ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, καὶ τῶ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν χριστός

 

tō̂ dè abraàm erréthēsan hai epangelíai kaì tō̂ spérmati autoû. ou légei, kaì toîs spérmasin, hōs epì pollō̂n, all᾽ hōs eph᾽ henós, kaì tō̂ spérmatí sou, hós estin christós.

 

Vaatler İbrahim’e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi, “ve soyundan olanlara” demiyor; “soyundan olana” demekle tek bir kişiden, yani Mesih’ten söz ediyor.

 

σπέρμα (spérma) “tohum” anlamına gelir. Galatyalılar 3:16’da “soyundan olan” olarak tercüme edilmektedir.

 

Literal çeviri şu şekilde olmalıdır;

 

Vaatler İbrahim’e ve tohumuna verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi, “ve tohumlarına” demiyor; “tohumuna” demekle tek bir kişiden, yani Mesih’ten söz ediyor.

 

Yani Pavlus, yeryüzündeki bütün ulusların İbrahim’in tohumları değil de tohumu yani tek bir kişi [Mesih] aracılığıyla kutsanacağının vaadedildiğini söylemektedir.

 

Yaratılış 22:8 ayetini orijinal metni ile inceleyelim;

 

Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. (Yaratılış 22:18)

 

וְהִתְבָּרֲכ֣וּ בְזַרְעֲךָ֔ כֹּ֖ל גֹּויֵ֣י הָאָ֑רֶץ עֵ֕קֶב אֲשֶׁ֥ר שָׁמַ֖עְתָּ בְּקֹלִֽי

 

wĕhitbārăkû bĕzarʿăkā kōl gōwyê hāʾāreṣ ʿēqeb ʾăšer šāmaʿtā bĕqōlî

 

Hristiyan çeviride ‘soy’ olarak tercüme edilen kelime, İbranice זֶרַע (zera’) kelimesidir. Bu kelime, tohum anlamına gelir ve bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan gelen biyolojik yavruları/çocukları ifade eder. σπέρμα (spérma) kelimesi זֶרַע (zera’) kelimesinin birebir çevirisidir.

 

זֶרַע (zera’) kelimesi, topluluk ismidir ve Grekçe σπέρμα (spérma) kelimesinden farklı olarak çoğul hali yoktur, çünkü kendisi zaten çoğul anlama sahiptir. İbranice’de tohumlar diye bir kelime bulunmamaktadır.

 

Soyunu [ זֶרַע (zera’) ]  toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki, biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilirse, senin soyunu [ זֶרַע (zera’) ]  da sayabilecek. (Yaratılış 13:16)

 

Sonra Avram’ı dışarı çıkararak, “Göklere bak” dedi, “Yıldızları sayabilir misin? İşte, soyun [ זֶרַע (zera’) ] o kadar çok olacak.” (Yaratılış 15:5)

 

Yukarıdaki iki ayet זֶרַע (zera’) kelimesinin çoğul anlama geldiğini göstermektedir.

 

İbranice’de “tohumlar” diye bir kelime bulunmaması nedeniyle Pavlus’un Galatyalılar 3:16’da yaptığı çıkarım yanlıştır.

 

Pavlus ya İbranice bilmemektedir ya da kasten hile yapmaktadır!

 

Peki İbrahim’in tohumu [ זֶרַע (zera’) ] kimdir?

 

Soyunun [ זֶרַע (zera’) ] aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. (Yaratılış 22:18)

 

İbrahim’in tohumu [ זֶרַע (zera’) ] elbette İsrail ulusudur. Yeryüzündeki tüm uluslar İsrail ulusu aracılığıyla kutsanacak, tek gerçek Tanrı’ya inanıp ona hizmet edecekler;

 

Kuşkusuz İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. (Yaratılış 18:18)

 

Soyunu [ זֶרַע (zera’) ]  gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun [ זֶרַע (zera’) ]  aracılığıyla kutsanacak. (Yaratılış 24:6)

 

Soyunu [ זֶרַע (zera’) ]  gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun [ זֶרַע (zera’) ]   aracılığıyla kutsanacak. (Yaratılış 26:4)

 

Her Şeye Egemen RAB diyor ki, O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecekler. (Zekeriya 8:23)

 

..Doğru kulum, bilgisiyle birçoklarını aklayacak.. (Yeşaya 53:11)

 

Ayrıca Tanrı, İbrahim’e birçok vaatte bulundu;

 

RAB, Avram’a görünerek, “Bu toprakları senin soyuna [ זֶרַע (zera’) ] vereceğim” dedi. Avram kendisine görünen RAB’be orada bir sunak yaptı. (Yaratılış 12:7)

 

Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna [ זֶרַע (zera’) ] vereceğim. (Yaratılış 13:15)

 

Soyunu [ זֶרַע (zera’) ] toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki, biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilirse, senin soyunu [ זֶרַע (zera’) ] da sayabilecek. (Yaratılış 13:15)

 

Senin soyunu [ זֶרַע (zera’) ] öyle çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak. (Yaratılış 16:10)

 

Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu [ זֶרַע (zera’) ] alabildiğine çoğaltacağım. (Yaratılış 17:2)

 

Görüldüğü üzere İbrahim’e verilen vaatlerin muhatabı tek bir kişi değil İsrail ulusudur.

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir