Tora Bilgisi

Hoşea 11:1 İsa hakkında mı?

Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.” Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “Oğlumu Mısır’dan çağırdım.” (Matta 13:15)

 

Matta İncili’ne göre İsa bebekken Hirodes tarafından öldürülmek istenmiş, Tanrı da Meryem’in kocası Yusuf’a İsa’yı da alıp Mısır’a kaçmasını söylemiş ve Yusuf, Meryem ve İsa Hirodes ölene dek Mısır’da kalmışlardır. Matta, bu olayın peygamber aracılığıyla önceden bildirdiğini söyleyerek Hoşea 11:1 ayetini referans göstermiştir.

 

Bakalım Hoşea 11:1 ne diyor?

 

Çocukluğunda sevdim İsrail’i, oğlumu Mısır’dan çağırdım. (Hoşea 11:1)

 

Matta, kasıtlı olarak ayetin ‘Çocukluğunda sevdim İsrail’i’ olan ilk kısmını silmiş ki oğulun İsrail olduğu anlaşılmasın. Böylelikle İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu kanıtlayabilsin. Söz konusu ayetin ne Mesih ile ne de Mesih dönemi ile ilgisi vardır. Metin açıkça Tanrı’nın oğlu İsrail’i Mısır’dan çağırdığını söylemektedir.

 

Tanrı, İsrail’i Mısır’dan çıkardığını anlatmaktadır:

 

O gün RAB İsrailliler’i ordular halinde Mısır’dan çıkardı. (Mısır’dan Çıkış 12:51)

 

Tanrı İsrail’i oğlu olarak nitelendirmiş midir?

 

Sonra firavuna de ki, ‘RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur. Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim. (Mısır’dan Çıkış 4:22-23)

 

Görüldüğü üzere söz konusu ayetin Mesih ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Matta, yine Mesih’le ilgisi olmayan ayetleri sanki Mesih hakkında bir peygamberlikmiş gibi aktarıp onun da İsa tarafından yerine getirildiğini söylerek İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

One thought on “Hoşea 11:1 İsa hakkında mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir