Tora Bilgisi

İbraniler 10:5-6, “Ama bana bir beden hazırladın” mı?

Hristiyan İncili, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan sık sık alıntı yapar. Ancak kimi yaptığı alıntılarda, ayeti değiştirir, çarpıtır ya da ona bağlamından farklı bir anlam yükler. Bunlardan bir tanesini inceleyelim:

Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: Kurban ve sunu istemedin, ama bana bir beden hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın.  O zaman şöyle dedim: ‘Kutsal Yazı tomarında benim için yazıldığı gibi, senin isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte geldim.’  (İbraniler 10:5-6)

İbraniler’in yazarı, İbraniler 10:5-6’da Mezmurlar 40:6-8’den alıntı yapmaktadır:

Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, ama kulaklarımı açtın. Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. O zaman şöyle dedim: “İşte geldim; Kutsal Yazı tomarında benim için yazılmıştır. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben, Yasan yüreğimin derinliğindedir.” (Mezmurlar 40:6-8)

Ancak bu alıntıyı yaparken, ayette yer alan ‘ama kulaklarımı açtın’ kısmını, ‘ama bana bir beden hazırladın’ şeklinde değiştirmiştir.

Basit bir çeviri hatası mı? Orijinal metinleri inceleyelim:

İbraniler 10:5

διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι

diò eiserchómenos eis tòn kósmon légei, thysían kaì prosphoràn ouk ēthélēsas, sō̂ma dè katērtísō moi

sō̂ma: beden, : ama, katērtísō: hazırladın, moi: bana

זֶ֤בַח וּמִנְחָ֨ה׀ לֹֽא־חָפַ֗צְתָּ אָ֭זְנַיִם כָּרִ֣יתָ לִּ֑י עֹולָ֥ה וַ֝חֲטָאָ֗ה לֹ֣א שָׁאָֽלְתָּ׃

zebaḥ ûminḥâ lōʾ-ḥāpaṣtā ʾāznayim kārîtā lî ʿōwlâ waḥăṭāʾâ lōʾ šāʾālĕttā

ʾāznayim: kulaklarımı, kārîtā lî ʿ: açtın

Herhangi bir çeviri hatası bulunmamaktadır. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

İbraniler’in yazarı Yahudi Kutsal Kitabı üzerinde nasıl oynama yapabilir? Bunu yapma hakkını nereden almaktadır?  İbraniler’in yazarı bunu yaparken neye güvenmektedir? Ayetler üzerinde oynama yaparak bizi Hristiyan yapabileceğini mi zannetmektedir? Tanrı sözü olduğu iddia edilen bir metinde nasıl böyle bir hata olabilir?

İbraniler burada Septuagint’ten mi alıntı yapıyor?

Mezmurlar 40:6, ellerinde bulunan Septuagint’te 39:7’de yer alır. Grekçe metni inceleyelim:

θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, ὠτία δὲ κατηρτίσω μοι ὁλοκαύτωμα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ᾔτησας

thysían kaì prosphoràn ouk ēthélēsas, ōtía dè katērtísō moi holokaútōma kaì perì hamartías ouk ḗitēsas

ōtía: beden, : ama, katērtísō: hazırladın, moi: bana

İsa’dan yüzlerce yıl önce Yahudiler tarafından yapılmış Septuagint ‘bana bir beden hazırladın’ diyor. Demek ki Septuagint doğru, İbranice metin yanlış. İbraniler de doğru olan Septuagint’ten alıntı yapıyor. (!)

Bugün, hem Hristiyan hem de Yahudi bilim insanları tarafından kabul edilmektedir ki, orijinal Septuagint veya “Ön-Septuagint”, sadece Musa’nın Beş Kitabı’nın çevirisiydi. Septuagint’e yapılmış olan ilk atıf, M.Ö. 2. yüzyıl’daki Aristeas’ın Mektubu’nda olup, Septuagint’in yalnızca Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı kitaplarının çevirisi olduğunu onaylamaktadır! Birinci yüzyıl tarihçisi ünlü Josephus Flavius, Ptolemy Philadelphus’un hükümdarlığında, yalnızca Yasa’nın (Tora’nın) tercüme edildiğini belirtmektedir. Aynısı Talmud’da da belirtilmektedir.

Hatta, Grekçe Hristiyan İncili’nin Latince çevirisi olan Vulgata’nın başlıca çevirmeni, Kilise babası, Jerome, Yahudi Kutsal Metinleri’nin bir parçası olan Tarihler Kitabı’na yazdığı önsözde, yaşadığı dönemde (M.S. 347-420), Kutsal Kitap’ın en az üç farklı Grekçe tercümesi olduğunu belirtmektedir. Bu Grekçe tercümeler içerisinde Septuagint yoktur. Bu üç çeviri şunlardır:

  • Üçüncü yüzyıl teologu Origen çevirisi
  • Hesychius’un Mısır Tashihi
  • Lucian’ın Suriye Tashihi

Dolayısıyla, Yahudi Kutsal Metinleri’nin birçok Grekçe çevirisi vardı ve her biri Yahudi olmayan kişiler tarafından düzenlenmişti. Bugün elimizde bulunan tüm Septuagintler, Hesychius ve Hristiyan teologlar Origen ve Lucian tarafından yapılan düzeltmelerden türetilmiştir. Bugün, yayınlanmakta olan Septuagint, Kilise tarafından Hristiyan öğretileri ile uyumlu bir “Eski Antlaşma” üretmek için yapılmıştır. Sonuç olarak, Yahudiler ibadetlerinde veya dini çalışmalarında Septuagint’i asla kullanmazlar, çünkü tamamen bozulmuş bir metin olduğu bilinmektedir.

One thought on “İbraniler 10:5-6, “Ama bana bir beden hazırladın” mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir