Tora Bilgisi

Kapparot uygulaması nedir, ne değildir?

Yom Kipur, İbrani takvimi içinde yer alan en kutsal gündür. Genellikle “Şabatların Şabatı” diye anılır. Roş Aşana ile birlikte “Yüce Kutsal Günler” (Yamim Noraim) kapsamına girer. Tüm yıl boyunca belki bir kez bile sinagoga gitmeyen insanlar dahi o gün ibadet için sinagoga gidip dindaşlarına katılır. Pişmanlık hissedip, Tanrı’ya yakarırlar.

Çoğu cemaatte, Roş Aşana ile Yom Kippur arasındaki günlerden birinde, insanlar “kapparot” adlı bir uygulama yaparlar. Bu amaçla, bir tavuk ya da bir miktar para alınıp insanın başının üstünde döndürülür ve bir dua okunur. Bir tavuk kullanılmışsa, onun eti ya da değeri fakirlere verilir. Eğer para kullanılmışsa, bu para hayırsever amaçlara verilir.

 

Misyoner iddiası

 

Hristiyan misyonerler, kapparot uygulamasını; anlamını ve amacını çarpıtarak, Yahudilik’te kendi teolojilerini destekleyen bir uygulama varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. İddialarına göre, söz konusu tavuk kesilerek, isminden da anlaşıldığı üzere, kişinin günahlarına kefaret etmektedir. Sözde, tavuğun kanının akıtılması sayesinde bağışlanma gerçekleşmektedir. Hristiyan misyonerlerin bu yalanı söyleme sebepleri, kapparot uygulaması ile İsa arasında benzerlik kurmaktır. Nasıl ki tavuğun kanının aktılması ile günah bağışlanıyorsa, Mesih’in kanı ile günahlar bağışlanmıştır. Hristiyan misyonerler, günahlar için kefaret olan Mesih kavramının Yahudiliğe yabancı olmadığı algısını yaratmak amacıyla, sahtekârlığa başvurmaktadırlar.

 

Doğrusu nedir?

 

Kapparot uygulaması için bir tavuk kesilmesi, kan akıtılması zorunlu değildir. Bir miktar para ile de kapparot uygulaması gerçekleştirilebilmektedir. Kapparot uygulamasında, günahlara kefaret eden yani günahları bağışlatan tavuk veya tavuğun kanı değildir. Kapparot uygulamasının yapılma amacı yani “hayırseverlik” ve dua günahları bağışlatmaktadır.

Yahudilik’te hayırseverlik, “tsedaka” kavramı ile ifade edilmektedir. Söz konusu kavram, dilimizde “sadaka” olarak da bilinmektedir. Yahudi Kutsal Kitabı, tsedakanın ve duanın günahlara kefaret ettiğini; günahları bağışlattığını birçok ayette vurgulamaktadır:

 

Haksızca kazanılan servetin yararı yoktur, ama tsedaka ölümden kurtarır. [Süleyman’ın Özdeyişleri 10:2]

 

Bu yüzden, ey kral, öğüdümü benimse: Tsedaka yaparak günahından; düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç, böylece rahatın uzun sürer. [Daniel 4:27]

 

Dualarla gidin, Rab’be dönün, O’na, “Bağışla bütün suçlarımızı” deyin, “Lütfet, kabul et bizi, boğalar yerine dudaklarımızın kurbanını sunalım.” [Hoşea 14:2]

 

 

Kapparot, Hristiyan misyonerlerin iddia ettiği gibi bir kurban değildir. Kapparot bir tsedakadır. Tavuk kullanılma sebebi ise, hem ucuz bir hayvan olması, hem kolayca temin edilebilmesi hem de Bet-Amikdaş’ta sunulan kurbanlara benzememesi içindir.

 

Sonuç olarak, kapparot uygulaması, anlamı ve amacı ile Hristiyan teolojisini desteklemekten ziyade onun yanlışlığını göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir