Tora Bilgisi

Markos İncili’ne Yapılan Ekleme

Markos, Hristiyan İncili içerisindeki en eski, en kısa ve en az süslenmiş İncil’dir. MS 65-80 yıllarında yazıldığı tahmin edilmektedir.

Hristiyan İncili metni üzerinde birçok oynama, ekleme, çıkarma, değiştirme yapılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Markos’a yapılan eklemedir. Orijinal Markos İncili, Markos 16:8 ile son bulmaktadır:

Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler. (Markos 16:8)

 

Hristiyan İncili el yazmalarını kontrol edelim:

Codex Vaticanus (300-325)

Görüldüğü gibi Codex Vaticanus, Markos 16:8 ile son bulmaktadır.

Codex Sinaiticus (330-360)

Görüldüğü gibi Codex Sinaiticus, Markos 16:8 ile son bulmaktadır.

En eski el yazmalarında Markos 16:9-20 cümleleri bulunmamaktadır:

İsa, haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem’e göründü. Ondan yedi cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa’yla bulunmuş olan, şimdiyse yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar, İsa’nın yaşadığını, Meryem’e göründüğünü duyunca inanmadılar. Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler, ama öbürleri bunlara da inanmadılar. İsa daha sonra, sofrada otururlarken Onbirler’e göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı. İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.” Rab İsa, onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı’nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu. (Markos 16:9-20)

Bunlardan sonraki el yazmaları, günümüz çevirilerinde olduğu gibi Markos 16:20 ile son bulmaktadır.

Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu. (Markos 16:20)

Codex Washingtonianus (4. veya 5. yüzyıl)

Codex Alexandrinus (400-440)

Codex Bazae (5. yüzyıl)

Bu sonradan ekleme olan Markos 16:9-20, nasıl olur da Tanrı sözü kabul edilmektedir? Bu cümleleri kim, neye dayanarak eklemiştir? Sonradan ekleme yapılan bir metin nasıl güvenilir olabilir? Sonradan eklenen bu cümleler neden günümüz çevirilerinde yer almaktadır? Bunu yapanların daha başka neler yapmış olabileceğini düşünebiliyor musunuz?

One thought on “Markos İncili’ne Yapılan Ekleme

  1. Merhaba,öncellikle şunu söylemeliyim ki,Markos 16:9-20 İncile dahildir ve gösterdiğiniz el yazmaları 4.ve 5.yy’ye aittir ama 3.yy’da yaşamış olan Irineus,Heretikliklere karşı kitabında,Markos 16:19’dan alıntılama yaptı,bu da bu ayetlerin orijinal İncilde var olduğunu gösteriyor ki,Irineus,bahsettiğiniz el yazmalarinin yazılmasından neredeyse 100-150 yıl önce yaşadı.Yani sonradan ekleme gibi bir durum söz konusu değildir.

Emmanouela Apostolaki için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.