Tora Bilgisi

Matta 2:23 Mesih’e Nasıralı mı denecek?

Mesih’e Nasıralı mı denecek?

 

Matta İncili, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan sık sık alıntı yaparak İsa’nın sözde mesihliğini kanıtlamaya çalışır. Ancak kimi yaptığı alıntılarda, ayeti değiştirir, çarpıtır ya da ona bağlamından farklı bir anlam yükler. Ancak bu seferki inceleyeceğimiz iddia diğerlerinden çok farklıdır. Matta, var olmayan sözde bir peygamberliği kullanmıştır.

 

Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, “O’na Nasıralı denecektir” sözü yerine gelsin diye oldu. (Matta 2:23)

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nın hiçbir yerinde böyle bir peygamberlik bulunmamaktadır.

 

Bu sorunun üstesinden gelmek için Hristiyanlar tarafından iki adet savunma mekanizması üretilmiştir;

 

a) Yeşaya 11:1

b) Sözlü vahiy

 

İlk savunma mekanizması şöyledir;

 

וְיָצָ֥א חֹ֖טֶר מִגֵּ֣זַע יִשָׁ֑י וְנֵ֖צֶר מִשָּׁרָשָׁ֥יו יִפְרֶֽה

 

weyatsa choter miggeza’ yishai wenetser mishsharashaiw yiphreh

 

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. (Yeşaya 11:1)

 

İddiaya göre Matta, Yeşaya 11:1’den alıntı yapmaktadır.  İbranice netser [filiz] kelimesi ‘Nasıra’ kelimesi ile bağlantılıdır.

 

Bu iddia tamamen temelsizdir. Matta 2:23’ü Grekçe orijinal metni ve transliterasyonu ile inceleyelim;

 

καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι ναζωραῖος κληθήσεται.

 

kai elthōn katōkēsen eis polin legomenēn nazaret, hopōs plērōthē to rhēthen dia tōn prophētōn hoti nazōraios klēthēsetai.

 

Grekçesi ναζαρέτ [nazaret] olan Nasıra kelimesinin İbranicesi’nin נְצָרֶת [netsaret] olduğu iddia edilir. İddiaya göre

נְצָרֶת [netsaret] ile נֵ֖צֶר  [netser] kelimesi İbranice nun – tsadik – reş kökünden gelmektedir.

 

Ancak bu iddianın doğru olması mümkün değildir!

 

Nasıra kelimesinin Grekçesi ναζαρέτ [nazaret]. Grekçe harfler: nu – alfa – zeta – alfa – ro – ei – tau

 

İbranice tsadik harfinin Grekçe’ye aktarılışı kesinlike zeta harfi ile olmaz!

 

Kanıt:

 

Yahuda, Tamar’dan doğan Peres’le Zerah’ın babasıydı, Peres Hesron’un babasıydı, Hesron Ram’ın babasıydı. (Matta 1:3)

 

Matta, İsa’nın sözde soy kaydını yazarken kullandığı Peres ve Hesron isimlerinin İbranicesini ve transliterasyonunu inceleyelim;

 

Peres’in oğulları: Hesron, Hamul. (1. Tarihler 2:5)

 

בְּנֵי־פֶ֖רֶץ חֶצְרֹ֥ון וְחָמֽוּל

 

benei-pherets chetsrown wechamul

 

İbranice Peres ve Hesron isimlerinde tsadik harfi kullanılır. Bakalım Matta, bu isimleri Grekçe’ye nasıl aktarmış;

 

ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν φάρες καὶ τὸν ζάρα ἐκ τῆς θαμάρ, φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν ἑσρώμ, ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἀράμ

 

ioudas de egennēsen ton phares kai ton zara ek tēs thamar, phares de egennēsen ton hesrōm, hesrōm de egennēsen ton aram,

 

Matta, bu isimleri Grekçe’ye aktarırken tsadik harfini zeta olarak değil sigma olarak aktarmıştır.

 

Bu nedenle, Nasıra kelimesinin İbranicesi נְצָרֶת [netsaret] olsaydı ve נֵ֖צֶר  [netser] kelimesiyle aynı kökten gelseydi, Matta bunu Grekçe’ye aktarırken zeta harfini değil sigma harfini kullanırdı.

 

Üstelik Yeşaya 11:1 ‘Ona נֵ֖צֶר  [netser] denecektir’ dememektedir.

 

Bu nedenle, Matta 2:23’ün Yeşaya 11:1 ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

 

Nasıra’nın נֵ֖צֶר  [netser] kelimesiyle bir ilgisi bulunmadığını bilen Hristiyanlar ise başka bir savunma mekanizması geliştirmiştir;

 

Söz konusu peygamberlik yazılı değil sözlü olarak bildirilen bir peygamberliktir. Bu iddialarını desteklemek için de Matta’nın çoğul olarak peygamberler aracılığıyla demesini ve Yahudi Kutsal Kitabı’nda נֵ֖צֶר  [netser] kelimesinin Mesih için sadece Yeşaya tarafından kullanıldığını söylemektedirler.

 

Gerçekten de נֵ֖צֶר  [netser] kelimesi, Mesih için yalnızca Yeşaya tarafından kullanılmıştır.

 

Bu sözlü peygamberlik iddiası da temelsizdir. Çünkü Yahudi Sözlü Geleneği’nde [Talmud, Midraş vb.] kesinlikle böyle bir ifade yoktur.

 

Sözlü peygamberlik iddiasını destekleyecek hiçbir somut kanıt bulunmamaktadır.

 

Anlaşılan o ki Matta, Yahudi Kutsal Kitabı ayetlerini çarpıtıp, bağlamından kopartıp değiştirmekle yetinmeyip kendini aşmış ve hiç olmayan bir peygamberlik uydurmuştur.

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir