Tora Bilgisi

Mesih ne zaman gelecek?

Yahudi Kutsal Kitabı bu soruya yanıt vermektedir.

 

Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak. Sonra dönüp Tanrıları RAB’bi, kralları Davut’u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB’be ve O’nun iyiliğine yönelecekler. (Hoşea 3:4-5)

 

 

Şu an Hoşea peygamberin kitabında belirtilen uzun dönemde yaşıyoruz. İsrail halkı tümüyle tövbe ettiği zaman Mesih gelecek;

 

 

RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. (Yeşaya 59:20)

 

 

Tanrı, Mesih döneminin geliş zamanı ile ilgili şunları söyler;

 

 

Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, kesinlikle olacak, gecikmeyecek. (Habakkuk 2:3)

 

 

En küçük ailen bini bulacak, sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım. (Yeşaya 60:22)

 

 

 

Mesih dönemi, Tanrı’nın belirlediği bir zamanda başlayacak. Bu İsrail halkına da bağlı. Eğer kendileri tümüyle tövbe eder, Tanrı’ya dönerlerse, Tanrı Mesih dönemini başlatabilir. Yok eğer tövbe etmezlerse o zaman Tanrı önce tövbe ettirir sonra Mesih dönemini başlatır.

 

 

Eğer İsrail halkı, kendisi tövbe etmezse, Tanrı ona sıkıntı vererek tövbe etmesini sağlayacak;

 

 

Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek RAB İsrailliler’i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrailliler’e katılacak. (Mika 5:3)

 

 

O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın – adı kitapta yazılı olanlar – kurtulacak. (Daniel 12:1)

 

 

Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Deştikleri yüzünden bana bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. O gün Yeruşalim’de tutulan yas, Megiddo Ovası’nda, Hadat-Rimmon’da tutulan yas gibi büyük olacak. Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak: Davut, Natan, Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler. Her boyun erkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacak. (Zekeriya 12:10-14)

 

 

Eğer İsrail halkı, kendiliğinden tövbe etmezse, Tanrı İsrail halkını – Mika peygamberin belirttiği gibi – düşmanlarına teslim edecek. İsrail halkı – Daniel peygamberin belirttiği gibi – büyük bir sıkıntı yaşayacak. Bütün uluslar, – Zekeriya peygamberin belirttiği gibi – Yeruşalim’e yani İsrail halkına karşı birleşip savaşacak ve o savaşta ölen birisi veya ölenler nedeniyle İsrail halkı yas tutacak ve o zaman Tanrı’ya dönerek tövbe edecekler.

 

 

Ancak bütün bu sıkıntılar yaşanmadan da Mesih gelebilir. İsrail halkı kendiliğinden tövbe ederse, bu sıkıntıların yaşanmasına gerek kalmaz.

 

 

Buna en iyi örnek şu verilebilir;

 

 

RAB bir gün Amittay oğlu Yunus’a, “Kalk, Ninova’ya, o büyük kente git ve halkı uyar” diye seslendi, “Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi.” (Yunus 1:1-2)

 

 

Ninova halkının işlediği günahlar epey çokmuş ki Tanrı kötülüklerinin önüne kadar yükseldiğini söylemektedir.

 

 

Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, “Kırk gün sonra Ninova yıkılacak!” diye ilan etti. (Yunus 3:4)

 

 

Tanrı, halkın günahları nedeniyle Ninova’nın kırk gün sonra yıkılacağını söylemektedir.

 

 

Ninova halkı Tanrı’ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu. Ardından Ninova’da şu buyruğu yayımladı: “Kral ve soyluların buyruğudur: Hiçbir insan ya da hayvan – ister sığır, ister davar olsun – ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı’ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız.” (Yunus 3:5-9)

 

 

Ninova halkı bunun üzerine günahlarından tövbe ederek oruç tutarlar.

 

 

Tanrı Ninovalılar’ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. (Yunus 3:10)

 

 

Tanrı da onları bağışlar ve Ninova’nın kırk gün sonra yıkılmasından vazgeçer.

 

 

Belki Yahuda halkı başına getirmeyi tasarladığım bütün felaketleri duyar da kötü yolundan döner; ben de suçlarını, günahlarını bağışlarım. (Yeremya 36:3)

 

 

Aynı şekilde Tanrı, İsrail halkı kendiliğinden tövbe etmezse, yaşayacağı sıkıntıları bildiriyor. Kendiliğinden tövbe ederse bu sıkıntılar yaşanmadan Mesih dönemi başlar. Ancak kendiliğinden tövbe etmezse Tanrı bu sıkıntıları o zaman başına getirecek ve öyle tövbe edecekler ve o zaman Mesih dönemi başlayacak.

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir