Tora Bilgisi

Mezmurlar 22:19 Mesih’in giysileri mi paylaşılacak?

Yuhanna 19:23-24, Mezmurlar 22:19’dan alıntı yaparak, bunun Mesih ile ilgili bir peygamberlik olduğunu ve İsa ile birlikte yerine geldiğini iddia eder.

 

Yuhanna’yı inceleyelim:

 

Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” dediler, “Kime düşecek diye kura çekelim.” Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: “Giysilerimi aralarında paylaştılar, elbisem üzerine kura çektiler.” Bunları askerler yaptı. (Yuhanna 19:23-24)

 

Mezmurları inceleyelim:

 

Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. (Mezmurlar 22:19)

 

Söz konusu ayetin, Mesih ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

 

Mesih ile ilgili peygamberlikler, Yahudi Kutsal Kitabı’nda çok açık ve net bir şekilde belirtilmektedir:

 

1- Savaşlar sona erecek ve dünyada barış yaşanacak.

Yeşaya 2:4, Yeşaya 11:6-8, Yeşaya 60:18, Hoşea 2:20, Zekeriya 9:10

 

2- Dünya Tanrı bilgisi ile dolacak ve tüm insanlar tek gerçek Tanrı’ya inanacak.

Yeşaya 11:9, Yeremya 31:34, Zekeriya 14:9, Sefanya 3:9, Yeşaya 45:23-24, Yeşaya 66:23, Mezmurlar 86:9, Zekeriya 8:23

 

3- Sürgün İsrail halkı, vaadedilmiş topraklara; İsrail ülkesine dönecek.

Yasa’nın Tekrarı 30:3, Yeşaya 11:11-12, Yeşaya 43:5-6, Yeremya 23:3, Yeremya 32:37, Hezekiel 11:17, Hezekiel 37:21-22, Hezekiel 37:24-25

 

4- Üçüncü Kutsal Tapınak inşa edilecek ve kurbanlar tekrardan sunulmaya başlanacak.

Yeşaya 56:6-7, Hezekiel 37:26-28, Mika 4:1-2, Malaki 3:4, Hezekiel 45:22

 

5- Ölülerin dirilişi gerçekleşecek.

Yeşaya 26:19, Daniel 12:2, Hezekiel 37:12-13

 

6- İsrail halkı tüm Tora’yı uygulayabilecek.

Yasa’nın Tekrarı 30:8, Hezekiel 11:20, Hezekiel 37:24

 

7- Tanrı, İsrail halkını avutacak ve yüceltecek.

Yeşaya 60:14, Yeşaya 52:13 – 53:12, Yeşaya 55:5

 

 

Tüm bu olaylar, şüpheye yer bırakmadan, herkes  tarafından gözlemlenebilir bir şekilde gerçekleşecektir. Bu olaylar gerçekleşmemişse, bu durum Mesih’in gelmediğini henüz gösterir. Mesih’in henüz gelmediğini anlamak için dünyanın içinde bulunduğu durumu gözlemlemek yeterlidir.

 

Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin gerçekleşmediğini bilen İncil yazarları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan Mesih ile ilgisi olmayan ayetleri çarpıtarak İsa tarafından gerçekleştirilmiş gibi sunmak zorunda kalmışlardır. Gerçekten Mesih ile ilgili peygamberliklerin de üstesinden gelebilmek için de “ikinci geliş” doktrinini üretmişlerdir.

 

22. Mezmur, Kral Davut tarafından yazılmıştır. Söz konusu Mezmur’da yaşadığı sıkıntıları benzetmeler ve metaforlar ile anlatmaktadır.

 

Örneğin:

 

 

Boğalar kuşatıyor beni, azgın başan boğaları sarıyor çevremi. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana. (Mezmurlar 22:13-14)

 

Su gibi dökülüyorum, bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; yüreğim balmumu gibi içimde eriyor. Gücüm çömlek parçası gibi kurudu, dilim damağıma yapışıyor; beni ölüm toprağına yatırdın. (Mezmurlar 22:15-16)

 

Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimdeki ayaklarımdaki bir aslan gibi. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. (Mezmurlar 22:17-18)

 

Canımı kılıçtan, biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar! Kurtar beni aslanın ağzından, yaban öküzlerinin boynuzundan. Yanıt ver bana! (Mezmurlar 22:21-22)

 

 

Kral Davut, düşmanlarını [İsrail ülkesine düşman ülkelerin kralları] boğalara, aslanlara, köpeklere, öküzlere benzetmektedir. Düşmanları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları metaforlar kullanarak anlatmaktadır.

 

 

Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. (Mezmurlar 22:19)

 

 

Mezmurlar 22:19 ayeti de, aynı şekilde bir metafordur. Kral Davut, bu ayette, düşmanlarının kendisi devirmeyi, sahip olduğu mal ve mülkü de aralarında ganimet olarak paylaşmayı  planladıklarını anlatmaktadır.

 

 

Sonuç olarak, söz konusu ayetin, Mesih ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir