Tora Bilgisi

Mezmurlar 45:6 ayeti Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili’nde şöyle bir cümle yer almaktadır:

 

 

Ama Oğul için şöyle diyor: Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır. (İbraniler 1:8)

 

 

İbraniler’in yazarı, Mezmurlar 45:6’dan alıntı yaparak, söz konusu ayetin Mesih hakkında olduğunu iddia etmektedir. Hristiyanlar da, İbraniler 1:8’in; dolayısıyla Mezmurlar 45:6’nın, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağını bildiren bir ayet olduğunu iddia etmektedir.

 

 

Mezmurlar 45:6-7’in Hristiyan tercümesi şöyledir:

 

 

Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti. (Mezmurlar 45:6-7)

 

 

Mezmurlar 45:7’de yer alan “Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti” ifadesini de kullanarak, “Tanrı, Tanrı’yı meshediyor, bu da üçlübirliğin göstergesidir” iddiasında bulunmaktadırlar.

 

 

Mezmurlar 45:1 ayeti şöyledir:

 

 

Korahoğulları’nın maskili, aşk ilahisi. Müzik şefi için, zambaklar makamında. Yüreğimden güzel sözler taşıyor, kral için söylüyorum şiirlerimi, dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. (Mezmurlar 45:1-2)

 

Mezmurlar 45, Kral Davut hakkındadır.

 

 

Ayetleri inceleyelim:

 

 

Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. (Mezmurlar 45:3)

 

Kral Davut kutsanmış mıdır?

 

 

Evet:

 

 

Saul, “Davut, oğlum, RAB seni kutsasın!” dedi, “Sen kesinlikle büyük işler yapacak, başarılı olacaksın!” Bundan sonra Davut yoluna koyuldu, Saul da evine döndü. (1. Samuel 26:25)

 

 

Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamayı uygun gördün. Çünkü, ya RAB, onu kutsadığın için sonsuza dek kutlu kılınacak. (1. Tarihler 17:27)

 

 

Devam edelim:

 

 

Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, görkemine, yüceliğine bürün. At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, gerçek ve adalet uğruna sağ elin korkunç işler göstersin. Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır, halklar ayaklarının altına serilir. (Mezmurlar 45:5-7)

 

Kral Davut savaşçı mıydı?

 

 

Evet:

 

 

Baban Davut’la adamlarının güçlü savaşçılar olduklarını biliyorsun. Kırda yavrularından yoksun bırakılmış bir ayı gibi öfkeliler. Baban deneyimli bir savaşçıdır, geceyi askerlerle geçirmez. (2. Samuel 17:8)

Kral Davut’un ayakları altına halklar; düşmanları serildi mi?

 

 

Evet:

 

 

Bildiğin gibi, babam Davut çevresindeki savaşlar yüzünden Tanrısı RAB’bin adına bir tapınak yapamadı. Bu savaşlarda RAB, Davut’un düşmanlarını onun ayakları altına serdi. (1. Krallar 5:3)

 

 

Devam edelim:

 

 

Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, krallığının asası adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti. (Mezmurlar 45:7-8)

 

Kral Davut, Tanrı mıydı?

 

 

Öncelikle, Mezmurlar 45:6 ayetinin orijinal İbranice metnini ve transliterasyonunu inceleyelim:

 

 

כִּסְאֲךָ֣ אֱ֖לֹהִים עוֹלָ֣ם וָעֶ֑ד שֵׁ֥בֶט מִ֜ישֹׁ֗ר שֵׁ֣בֶט מַלְכוּתֶֽךָ

 

 

kis’akha elohim olam wa’ed shevet mishor shevet malkhuthekha

 

 

 

“Ey Tanrı” olarak tercüme edilen kelime, İbranice “elohim” kelimesidir. “elohim” kelimesi, Yahudi Kutsal Kitabı’nda yalnızca Tanrı için kullanılan bir kelime değildir.

 

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nda “elohim” kelimesinin kullanıldığı ayetleri inceleyelim:

 

 

RAB, “Bak, seni firavuna karşı Tanrı [elohim] yaptım” dedi, “Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak. (Mısır’dan Çıkış 7:1)

 

 

Musa peygamber, “elohim” olarak adlandırılmıştır. Musa peygamber Tanrı mıdır? Elbette hayır!

 

 

Meleklerden [elohim] biraz aşağı kıldın onu, başına yücelik ve onur tacını koydun. (Mezmurlar 8:5)

 

 

Melekler, “elohim” olarak adlandırılmıştır. Melekler mıdır? Elbette hayır!

 

 

Ama hırsız yakalanmazsa, komşusunun eşyasına el uzatıp uzatmadığının anlaşılması için ev sahibi yargıç [elohim] huzuruna çıkmalıdır. (Mısır’dan Çıkış 22:8)

 

 

Yargıç, “elohim” olarak adlandırılmaktadır. Yargıç Tanrı mıdır? Elbette hayır!

 

Kral Davut, bir kral olarak, adaleti sağlamakla yükümlü bir yargıçtı:

 

 

Bütün İsrail’de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. (2. Samuel 8:15)

 

 

Bu nedenle, Mezmurlar 45:6’da yer alan “elohim” kelimesi, Mısır’dan Çıkış 22:8’de olduğu gibi “yargıç” olarak tercüme edilmelidir.

 

 

Doğru tercüme şöyle olmalıdır:

 

 

Ey yargıç, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, krallığının asası adalet asasıdır. (Mezmurlar 45:7)

 

 

Ayette yer alan, “krallığının asası adalet asasıdır” ifadesindeki “adalet” vurgusu da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Kral Davut’un tahtı sonsuzluklar boyunca kalıcı mıdır?

 

 

Evet:

 

 

Ama Kral Süleyman kutsanacak ve Davut’un tahtı RAB’bin önünde sonsuza dek kurulu kalacaktır. (1. Krallar 2:45)

 

 

Dedin ki, “Seçtiğim adamla antlaşma yaptım, Kulum Davut’a şöyle ant içtim: ‘Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.’  (Mezmurlar 89:3-4)

 

 

Kral Davut’un tahtının sonsuz olması, Yahudi ulusu ve Kral Davut’un soyunun, bir tüzel kişilik olarak İsrail’in asla ortadan kaldırılamayacağı anlamına gelir.

 

 

Devam edelim:

 

 

Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok meshetti. (Mezmurlar 45:8)

 

Kral Davut, Tanrı tarafından meshedilmiş midir?

 

 

Evet:

 

 

RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır, meshettiği krala, Davut’a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir. (2. Samuel 22:51)

 

 

Ya RAB Tanrı, meshettiğin krala yüz çevirme. Kulun Davut’a yaptığın iyilikleri anımsa. (2. Tarihler 6:42)

 

 

Kulum Davut’u buldum, kutsal yağımla onu meshettim. (Mezmurlar 89:20)

 

 

Devam edelim:

 

 

Atalarının yerini oğulların alacak, onları önder yapacaksın bütün ülkeye. (Mezmurlar 45:17)

 

Kral Davut’un oğulları İsrail’e önder oldu ve olacak mı?

 

 

Evet:

 

 

RAB şöyle diyor: ‘İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. (Yeremya 33:17)

 

 

Devam edelim:

 

 

Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, böylece halklar sonsuza dek övecek seni. (Mezmurlar 45:18)

 

Kral Davut’un adı sonsuza dek yaşayacak mı?

 

 

Evet:

 

 

İsrail’in Tanrısı RAB, sonsuza dek İsrail Kralı olmam için bütün ailem arasından beni seçti. Önder olarak Yahuda’yı, Yahuda oymağından da babamın ailesini seçti. Babamın oğulları arasından beni bütün İsrail’in kralı yapmayı uygun gördü. (1. Tarihler 28:4)

 

 

Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamayı uygun gördün. Çünkü, ya RAB, onu kutsadığın için sonsuza dek kutlu kılınacak. (1. Tarihler 17:27)

 

 

 

Sonuç olarak, Mezmurlar 45’te, Mesih’in “beden almış Tanrı” olacağına dair bir ifade bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir