Tora Bilgisi

Mezmurlar 78:2 Mesih benzetmeler ile mi konuşacak?

Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin [savaşların sona ermesi ve dünya barışı, sürgün İsrail halkının ülkelerine dönüşü, üçüncü ve ebedi tapınağın inşası ve kurbanların geri gelişi, tüm insanların tek gerçek Tanrı’ya inanması, ölülerin dirilişi vb.] gerçekleşmediğini bilen İncil yazarları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan Mesih ile ilgisi olmayan ayetleri çarpıtarak İsa tarafından gerçekleştirilmiş gibi sunmak zorunda kalmışlardır. Gerçekten Mesih ile ilgili peygamberliklerin de üstesinden gelebilmek için de ‘ikinci geliş’ doktrinini üretmişlerdir.

 

Matta 13:35, Mezmurlar 78:2’den alıntı yaparak, bunun Mesih ile ilgili bir peygamberlik olduğunu ve İsa ile birlikte yerine geldiğini iddia eder.

 

Matta’yı inceleyelim:

 

İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: “Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım, dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.” (Matta 13:34-35)

 

Mezmurlar’ı [Hristiyan tercüme] inceleyelim:

 

Özdeyişlerle söze başlayacağım, eski sırları anlatacağım. (Mezmurlar 78:2)

 

Mezmurlar 78:2 ayetinin Mesih ile hiçbir ilgisi yoktur. 78. Mezmur, Asaf tarafından yazılmış olup İsrail halkına bir sesleniş biçimindedir:

 

מַשְׂכִּ֗יל לְאָ֫סָ֥ף הַֽאֲזִ֣ינָה עַ֖מִּי תּֽוֹרָתִ֑י הַטּ֥וּ אָ֜זְנְכֶ֗ם לְאִמְרֵי־פִֽי

 

maskil le’asaph ha’azinah ammi torathi hattu oznekhem le’imrei-phiy

 

Asaf’ın maskili. Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi, kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. (Mezmurlar 78:1)

 

 

Asaf, İsrail halkının geçmişte yaşadığı olayları ve yaptıklarını ve Tanrı’nın yaptığı harikaları anlatmaktadır:

 

Özdeyişlerle söze başlayacağım, eski sırları anlatacağım, duyduğumuzu, bildiğimizi, atalarımızın bize anlattığını. Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz; RAB’bin övgüye değer işlerini, gücünü, yaptığı harikaları gelecek kuşağa duyuracağız. (Mezmurlar 78:2-4)

 

 

Tora’nın verilişini anlatarak başlar:

 

RAB Yakup soyuna koşullar bildirdi, İsrail’e yasa koydu. Bunları çocuklarına öğretsinler diye atalarımıza buyruk verdi. Öyle ki, gelecek kuşak, yeni doğacak çocuklar bilsinler, onlar da kendi çocuklarına anlatsınlar, Tanrı’ya güven duysunlar, Tanrı’nın yaptıklarını unutmasınlar, O’nun buyruklarını yerine getirsinler. (Mezmurlar 78:5-7)

 

Tanrı’ya karşı gelenleri eleştirir:

 

Ataları gibi inatçı, başkaldırıcı, yüreği kararsız, Tanrı’ya sadakatsiz bir kuşak olmasınlar. Oklarla, yaylarla kuşanmış Efrayimoğulları savaş günü sırtlarını döndüler. Tanrı’nın antlaşmasına uymadılar, O’nun yasasına göre yaşamayı reddettiler. Unuttular O’nun işlerini, kendilerine gösterdiği harikaları. (Mezmurlar 78:8-11)

 

Tanrı’nın yaptığı harikaları anlatır:

 

Mısır’da, Soan bölgesinde Tanrı harikalar yapmıştı atalarının önünde. Denizi yarıp geçirmişti onları, bir duvar gibi ayakta tutmuştu suları. Gündüz bulutla, gece ateş ışığıyla onlara yol göstermişti. Çölde kayaları yarmış, sanki dipsiz kaynaklardan onlara kana kana su içirmişti. Kayadan akarsular fışkırtmış, suları ırmak gibi akıtmıştı. (Mezmurlar 78:12-16)

 

Devamında da yine Tanrı’ya karşı gelenleri, Tanrı’ya sınayanları eleştirir ve Tanrı’nın onları cezalandırdığını anlatır.

 

En son da İsrail halkına krallık etmesi için Davut’u seçtiğini anlatır:

 

Kulu Davut’u seçti, Onu koyun ağılından aldı. Halkı Yakup’u, kendi halkı İsrail’i gütmek için, onu yavru kuzuların ardından getirdi. Böylece Davut onlara dürüstçe çobanlık etti, becerikli elleriyle onlara yol gösterdi. (Mezmurlar 78:70-72)

 

 

Görüldüğü gibi, 78. Mezmur’un Mesih ile hiçbir ilgisi yoktur. Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin gerçekleşmediğini bilen Matta, Mezmurlar 78:2 ayetini çarpıtarak Mesih ile ilgili bir peygamberlikmiş ve İsa tarafından gerçekleştirilmiş gibi göstermeye çalışmıştır.

 

Üstelik Mezmurlar 78:2 ayetini alıntılarken, üzerinde oynamalar yapmıştır.

 

Matta 13:35’i orijinal Grekçe metin ve transliterasyonu ile inceleyelim:

 

ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

 

hopōs plērōthē to rhēthen dia tou prophētou legontos, anoixō en parabolais to stoma mou, ereuxomai kekrymmena apo katabolēs kosmou.

 

Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: “Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım, dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim”. (Matta 13:35)

 

 

anoixō: açacağım

en parabolais: benzetmelerle [çoğul]

to stoma mou: ağzımı

ereuxomai: dile getireceğim

kekrymmena: gizli kalmış sırları

apo katabolēs kosmou: dünyanın kuruluşundan beri

 

 

Mezmurlar 78:2’yi orijinal İbranice metin ve transliterasyonu ile inceleyelim:

 

אֶפְתְּחָ֣ה בְמָשָׁ֣ל פִּ֑י אַבִּ֥יעָה חִ֜יד֗וֹת מִנִּי־קֶֽדֶם

 

ephtechah vemashal pi abbi’ah chidoth minni-qedem

 

 

ephtechah: açacağım

vemashal: bir benzetme ile [tekil]

pi: ağzımı

abbi’ah: anlatacağım

chidoth: sırlar

minni-qedem: eskiye ait

 

 

Ağzımı bir benzetme ile açacağım, eskiye ait sırları anlatacağım. (Mezmurlar 78:2)

 

 

Matta neden orijinal metinde yer almayan “apo katabolēs kosmou [dünyanın kuruluşundan beri]” ifadesini eklemektedir? Neden Tanrı sözü üzerinde oynama yapmaktadır? Bunu yaparken neye güvenmektedir? Tanrı sözü üzerinde oynamalar ve çarpıtmalar yaparak insanları Hristiyan yapabileceğini mi düşünmektedir? Tanrı sözü üzerinde böyle oynamalar yapan bir yazıya güvenilebilir mi?

 

Matta, Septuaginta’dan mı alıntı yapmaktadır?

 

Orijinal Septuaginta, yalnızca Tora’nın [Yaratılış – Mısır’dan Çıkış – Levililer – Çölde Sayım – Yasa’nın Tekrarı] Grekçe’ye çevirisidir! Septuaginta’ya yapılan ilk atıf milattan önce 2. yüzyıla ait olan Aristeas’ın Philocrates’e  mektubunda yer alır ve yalnızca Tora’nın çevirisi olduğunu onaylar. Birinci yüzyılda yaşamış olan tarihçi Flavius Josephus,  Antiquities of the Jews adlı eserinde yalnızca Tora’nın Grekçe’ye tercüme edildiğini onaylamaktadır. Yani iddia edildiği gibi, Septuaginta tüm Yahudi Kutsal Kitabı’nın tercümesi değildir. Orijinal Septuaginta ise maalesef günümüzde mevcut değildir.

 

Yine de, Septuaginta olduğu iddia edilen metinde yer alan Mezmurlar 78:2 ile Matta 13:35’i karşılaştıralım:

 

Mezmurlar 78:2:

 

ἀνοίξω ἐν παραβολαῗς τὸ στόμα μου φθέγξομαι προβλήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς

 

anoixō en parabolais to stoma mou phthenxomai problēmata ap᾽ archēs

 

Matta 13:35:

 

ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου

 

anoixō en parabolais to stoma mou, ereuxomai kekrymmena apo katabolēs kosmou

 

 

Septuaginta olduğu iddia edilen metinde dahi, “apo katabolēs kosmou [dünyanın kuruluşundan beri]” ifadesi yer almamaktadır.

 

 

Üstelik 4. yüzyıla ait Codex Sinaiticus’ta, söz konusu ayetin Yeşaya’dan alıntı olduğu yazılıdır:

 

 

Buradan kontrol edebilirsiniz.

 

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir