Tora Bilgisi

Yeşaya 7:14 Mesih’in bakireden doğacağını mı haber vermektedir?

  Hristiyan İncili, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan çeşitli ayetleri alıntılayarak İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlamaya çalışır. Genellikle, bu alıntıları yaparken, ayeti bağlamından koparır, ayet üzerinde çeşitli oynamalar yapar ve alıntıladığı ayetin Mesih ile veya Mesih dönemi ile bir ilgisi bulunmaz.     Bu yazımızda, Mesih’in bakireden doğacağını haber verdiği iddia edilen, Yeşaya 7:14 ayetini ele alacağız.    …

Tora Bilgisi

Yeremya 31:31-34’te sözü edilen yeni antlaşma nedir?

Yeni Antlaşma   İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor, diyor RAB. Atalarını Mısır’dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, bozdular o antlaşmamı, diyor RAB. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur, diyor RAB, Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı …

Tora Bilgisi

Yahudilik’te idam cezası

  İdam cezası, günümüz insanı için oldukça itici ve kabullenilmesi zor bir uygulamadır. Bu açıdan, Tora’nın çeşitli yerlerinde yoğun bir şekilde geçmesi, bu dünyaya şefkat ve iyilikseverliği getirmiş olan Tora’nın genel imajıyla uyumsuz görünmektedir.   Ancak bir gerçek vardır ki, Tora bu dünyaya sadece merhamet, şefkat ve iyilikseverliği değil, aynı zamanda disiplin, ahlak ve sağduyuyu …

Tora Bilgisi

Mesih ne zaman gelecek?

Yahudi Kutsal Kitabı bu soruya yanıt vermektedir.   Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak. Sonra dönüp Tanrıları RAB’bi, kralları Davut’u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB’be ve O’nun iyiliğine yönelecekler. (Hoşea 3:4-5)     Şu an Hoşea peygamberin kitabında belirtilen uzun dönemde yaşıyoruz. İsrail halkı tümüyle tövbe ettiği …

Tora Bilgisi

Yahudiler, İsa’nın Mesih olduğu iddiasını neden kabul etmez?

Hristiyanlara bu soruyu sorduğunuzda verecekleri yanıtlar genellikle şöyledir:   Yahudilerin zihinleri körelmiş ve yürekleri peçeyle örtülüdür. (2. Korintliler 3:14-15)   Babaları İblis ve babalarının arzularını yerine getiriyorlar. (Yuhanna 8:44)   Yahudiler kıskanç, kötü, vefasız ve engerek soyu olduğu için kabul edemiyorlar. (Elçilerin İşleri 13:45, Matta 12:39, Matta 23:33)   Yahudilerde Kutsal Ruh olmadığı için kabul …

Tora Bilgisi

Tora artık geçersiz mi?

Hristiyan İncili, Tora’nın artık geçersiz olduğunu ve uygulanması gerekmediğini söyler; Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. (Koloseliler 2:14) Çünkü Mesih’in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte ortadan kaldırarak* iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. (Efesliler 2:14-15) Tanrı, “yeni bir antlaşma” …

Tora Bilgisi

Yeşaya 53:10 Mesih’in kendisini kurban edeceğini mi haber vermektedir?

Ayetin Hristiyan tercümesi şu şekildedir;   Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB’bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. (Yeşaya 53:10)   Bu ayetin doğru tercümesi şöyledir;   Ama Aşem onun ezilmesini, hastalanmasını arzuladı. Eğer canını Aşam [kurbanı] yaparsa tohumunu görecek …

Tora Bilgisi

Yahudi Kutsal Kitabı’nda asli günah doktrini yer alır mı?

Hristiyan teolojisi, Adem ile Havva’nın işlediği günah nedeniyle tüm insanlığın bozulmuş ve  günahkâr olduğunu [asli günah] öğretir;   Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. (Romalılar 3:23)   Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. (Romalılar 5:12)   Oysa Yahudi Kutsal …

Tora Bilgisi

İsa, Fısıh kurbanı mıydı?

Pavlus, İsa’nın Fısıh kurbanı olduğunu iddia eder;   Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. (1. Korintliler 5:7)   Öncelikle Fısıh kurbanı hakkında bilgi verelim;   Tanrı, Mısır Ülkesi’nde Musa ve Harun’a konuşarak şöyle dedi: “Bu ay sizin için ayların başı olacak. Yılın ayları açısından …

Tora Bilgisi

İsa günahları bağışlatan kurban mıdır?

Hristiyan İncili İsa’nın günahları bağışlatan kurban olduğunu iddia eder;   Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. (Romalılar 3:25-26)   Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i …