Tora Bilgisi

Mezmurlar 22:19 Mesih’in giysileri mi paylaşılacak?

Yuhanna 19:23-24, Mezmurlar 22:19’dan alıntı yaparak, bunun Mesih ile ilgili bir peygamberlik olduğunu ve İsa ile birlikte yerine geldiğini iddia eder.   Yuhanna’yı inceleyelim:   Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, “Bunu yırtmayalım” […]

Tora Bilgisi

Mezmurlar 38:19 ve 69:4 Mesih’ten yok yere nefret mi edecekler?

Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin [savaşların sona ermesi ve dünya barışı, sürgün İsrail halkının ülkelerine dönüşü, üçüncü ve ebedi tapınağın inşası ve kurbanların geri gelişi, tüm insanların tek gerçek Tanrı’ya inanması, ölülerin dirilişi vb.] gerçekleşmediğini bilen İncil yazarları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan Mesih ile ilgisi olmayan ayetleri çarpıtarak İsa tarafından gerçekleştirilmiş gibi sunmak zorunda kalmışlardır. Gerçekten […]

Tora Bilgisi

Yasa’nın Tekrarı 18:15 ve 18:18’de sözü edilen Musa gibi peygamber kimdir?

Yasa’nın Tekrarı 18:15 ve 18:18’de, Tanrı’nın, İsrail halkına Musa gibi bir peygamber çıkaracağı yazılıdır:     Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. (Yasa’nın Tekrarı 18:15)     Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği […]

Tora Bilgisi

Yeşaya 7:14 ayeti, Mesih’in bakireden doğacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili, İsa’nın bakire Meryem’den doğduğunu ve bu olayın peygamber aracılığıyla önceden bildirildiğini iddia etmektedir:   İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi […]

Tora Bilgisi

Yeremya 31:31-34’te sözü edilen yeni antlaşma nedir?

Yeni Antlaşma   İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor, diyor RAB. Atalarını Mısır’dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, bozdular o antlaşmamı, diyor RAB. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur, diyor RAB, Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı […]

Tora Bilgisi

Yahudilik’te idam cezası

  İdam cezası, günümüz insanı için oldukça itici ve kabullenilmesi zor bir uygulamadır. Bu açıdan, Tora’nın çeşitli yerlerinde yoğun bir şekilde geçmesi, bu dünyaya şefkat ve iyilikseverliği getirmiş olan Tora’nın genel imajıyla uyumsuz görünmektedir.   Ancak bir gerçek vardır ki, Tora bu dünyaya sadece merhamet, şefkat ve iyilikseverliği değil, aynı zamanda disiplin, ahlak ve sağduyuyu […]

Tora Bilgisi

Yahudiler, İsa’nın Mesih olduğu iddiasını neden kabul etmez?

Hristiyanlara bu soruyu sorduğunuzda verecekleri yanıtlar genellikle şöyledir:   Yahudilerin zihinleri körelmiş ve yürekleri peçeyle örtülüdür. (2. Korintliler 3:14-15)   Babaları İblis ve babalarının arzularını yerine getiriyorlar. (Yuhanna 8:44)   Yahudiler kıskanç, kötü, vefasız ve engerek soyu olduğu için kabul edemiyorlar. (Elçilerin İşleri 13:45, Matta 12:39, Matta 23:33)   Yahudilerde Kutsal Ruh olmadığı için kabul […]

Tora Bilgisi

Tora artık geçersiz mi?

Hristiyan İncili, Tora’nın artık geçersiz olduğunu ve uygulanması gerekmediğini söyler; Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. (Koloseliler 2:14) Çünkü Mesih’in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte ortadan kaldırarak* iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. (Efesliler 2:14-15) Tanrı, “yeni bir antlaşma” […]

Tora Bilgisi

Yeşaya 53:10 Mesih’in kendisini kurban edeceğini mi haber vermektedir?

Ayetin Hristiyan tercümesi şu şekildedir;   Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB’bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. (Yeşaya 53:10)   Bu ayetin doğru tercümesi şöyledir;   Ama Aşem onun ezilmesini, hastalanmasını arzuladı. Eğer canını Aşam [kurbanı] yaparsa tohumunu görecek […]

Tora Bilgisi

Yahudi Kutsal Kitabı’nda asli günah doktrini yer alır mı?

Hristiyan teolojisi, Adem ile Havva’nın işlediği günah nedeniyle tüm insanlığın bozulmuş ve  günahkâr olduğunu [asli günah] öğretir;   Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. (Romalılar 3:23)   Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. (Romalılar 5:12)   Oysa Yahudi Kutsal […]