Tora Bilgisi

Sonradan Yahudi olunabilir mi?

Yahudi, Yahudi bir anneden doğan veya Tora’nın kurallarına göre Yahudiliği kabul eden kişidir.   Yahudi’yi ayıran özellik her Yahudi’nin sahip olduğu “neşama”da yani ruhundadır. Tanrı, Tora’yı Yahudiler’e vermiştir ve onu öğrenip uygulayabilmeleri için onlara, buna uygun birer “neşama” bahşetmiştir. Putperestliğin hüküm sürdüğü devirlerde tek Tanrı inancına bağlı olan Yahudiler Sinay Dağı’nda Tora’nın kabulü ile onun […]

Tora Bilgisi

Hoşea 11:1 İsa hakkında mı?

Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.” Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin […]

Tora Bilgisi

Luka İncili ve Elyazmaları Arasındaki Farklılıklar

Luka İncili’nde 3.23-38’de yer alan soyağacından 3:33’ün farklı çevirilerini inceleyelim:   TLC02 Amminadav oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu, TC Amminadab oğlu, Admin oğlu, Arni oğlu, Hetsron oğlu, Perets oğlu, Yahuda oğlu KMEYA Amminadab oğlu, Aram oğlu, Hetsron oğlu, Perets oğlu, Yahuda oğlu, ESV the son of Amminadab, the son of Admin, […]

Tora Bilgisi

Hristiyan İncili’nde Sözlü Tora

Hristiyanların ezici çoğunluğuna göre Yahudi Sözlü Geleneği, Hahamlar tarafından uydurulmuş, eklenmiş, keyfi kurallar, tartışmalar ve uygulamalardır. Oysa Hristiyan İncili bu fikri desteklememektedir.   Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din bilginleri ve Ferisiler Musa’nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri […]

Tora Bilgisi

Sözlü Tora 2 – Mişna, Gemara, Talmud ve Kabala

Bene Yisrael tarih boyunca Tora öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmamış ve Moşe’nin Tora’yı almasından günümüze kadar Sözlü Tora hiçbir değişikliğe uğramadan aralıksız bir şekilde iletilmiştir. Her dönemde Bene Yisrael’in ileri gelen ve Sözlü Tora’yı aktaran bütün Navilerin, Tanaim, Amoraim, Geonim, Reşonim ve Aharonim’in kimler olduklarını, doğum ve ölüm tarihlerini ve liderliği arkalarından kimlere ilettiklerini ayrıntıları ile […]

Tora Bilgisi

Sözlü Tora 1 – Nedir? Gerekli Midir?

Moşe Rabenu, Tora’yı Sinay Dağı’nda aldı. Yazılı Tora, 248 pozitif mitsva (yap şeklinde) ve 365 negatif mitsva (yapma şeklinde) olmak üzere 613 mitsva içerir. Yazılı Tora ile birlikte Tanrı Moşe’ye her mitsvanın yapılabilmesi için gerekli açıklamaları ve ayrıntıları yani Sözlü Tora’yı verdi.   Tanrın Aşem’in, İsmi’ni yerleştirmek üzere seçeceği yer senden uzak olacağı için, Tanrı’nın […]