Tora Bilgisi

Romalılar 11:26-27, Kurtarıcı Yakup soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak mı?

Pavlus, mektuplarında Yahudi Kutsal Kitabı’ndan sık sık alıntı yapar. Ancak kimi yaptığı alıntılarda, ayeti değiştirir, çarpıtır ya da ona bağlamından farklı bir anlam yükler.

Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur.” (Romalılar 11:26-27)

Pavlus, Romalılar 11:26-27’de, Yeşaya 59:20-21’den alıntı yapmıştır:

RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek.” (Yeşaya 59:20-21)

Ancak bu alıntıyı yaparken, ayette yer alan ‘Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek’ kısmını, ‘Kurtarıcı Siyon’dan gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.’ şeklinde değiştirmiştir.

Basit bir çeviri hatası mı? Orijinal metinleri inceleyelim:

καὶ οὕτως πᾶς ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται, ἥξει ἐκ σιὼν ὁ ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ἰακώβ

kaì hoútōs pâs israḕl sōthḗsetai: kathṑs gégraptai, hḗxei ek siṑn ho rhyómenos, apostrépsei asebeías apò iakṓb

kaì: ve, hoútōs: sonunda pâs: bütün israḕl: İsrail sōthḗsetai: kurtulacaktır kathṑs: gibi gégraptai: yazılmış olduğu hḗxei: gelecek ek siṑn: Siyon’dan ho rhyómenos: Kurtarıcı, apostrépsei: uzaklaştıracak asebeías: tanrısızlığı, apò iakṓb: Yakup’tan (soyundan)

וּבָ֤א לְצִיֹּון֙ גֹּואֵ֔ל וּלְשָׁבֵ֥י פֶ֖שַׁע בְּיַֽעֲקֹ֑ב נְאֻ֖ם יְהוָֽה

uva letsiyyown gow’el uleshavei phesha’ beya’aqov ne’um yhwh

uva: gelecek letsiyyown: Siyon’a gow’el: kurtarıcı uleshavei: vazgeçenlere phesha’: başkaldırmaktan ne’um: diyor ki yhwh: RAB

Herhangi bir çeviri hatası bulunmamaktadır. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca Pavlus alıntı yaparken, ayetin;

Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek.

kısmını da değiştirmiş, onun yerine şunu yazmıştır:

Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur.

Pavlus Yahudi Kutsal Kitabı üzerinde nasıl oynama yapabilir? Bunu yapma hakkını nereden almaktadır?  Pavlus bunu yaparken neye güvenmektedir? Ayetler üzerinde oynama yaparak bizi Hristiyan yapabileceğini mi zannetmektedir? Tanrı sözü olduğu iddia edilen bir metinde nasıl böyle bir hata olabilir?

One thought on “Romalılar 11:26-27, Kurtarıcı Yakup soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir