Tora Bilgisi

Septuagint nedir? Neden güvenilmezdir?

Hristiyan Ortodoks Kilisesi şöyle bir iddiada bulunmaktadır:

 

M.Ö. yaklaşık 250 yılında yetmiş rabbi bu kutsal metinleri Grekçeye çevirdiler. Yapılan çeviri yasadışı değildi; bu çalışma Yeruşalim’deki Baş Kâhinle Yahudi meclisinin (Sanhedrin) onayını aldı. Yetmiş kişinin çevirisi olan Septuagint (Yetmişler çevirisi) resmî bir belgeydi.

Yeni Antlaşma içindeki Eski Antlaşma alıntılarının büyük bir çoğunluğu ilk kaynak olarak Septuagint’i kullanmış. Yeni Antlaşma metinlerinin güvenilirliği ve doğruluğu tamamen Septuagint’in doğru bir çeviri olmasına bağlı. Septuagint’in güvenilirliğine şüphe düşürürsen Yeni Antlaşma kalmaz. M.Ö. 250 ile M.S. 135 yılları arasında Septuagint’in güvenilirliği konusunda hiçbir tartışma yaşanmamıştı.

Hanna ve Kayafa ile Sanhedrin, Yeşuha’nın Mesihlik iddialarını reddetmişlerdi. M.S. 70 yılında Yeni Antlaşma metinleri yazılmış ve etrafta dolanır biçimdeydi. Yahudiler Hristiyan İncil metinlerinin güvenilirliğinin Septuagint’in inanırlığına bağlı olduğunu biliyorlardı. Bir şey yapılması gerekliydi.

M.S. yaklaşık 95 yılında sonraları Bar Kohba’yı Mesih ilan eden Rabbi Akiva, Yeşuha’nın Septuagint’te bulunan Mesihlik iddialarını çürütecek İbranice-Grekçe Eski Antlaşma çevirisi yapması için Akila adında bir adam tuttu. Bazı bilginler Masoretik metnin kısmen işte Akila tarafından yapılmış bu maksatlı çeviriye dayandığına inanmaktadır.

Masoretik metin, Rabbi Akiva ile başlamış bir geleneğin parçasıdır. Rabbiler Yeni Antlaşma metinlerinin inanılırlığını yok etmek amacıyla Yahudi Kutsal Kitap’ını yeniden yazdılar.

Masoretik metin Septuagint’ten yüzlerce yerde farklılık gösterir.

 

Bu iddialar arasında doğru olan yalnızca iki ifade vardır:

 

Yeni Antlaşma içindeki Eski Antlaşma alıntılarının büyük bir çoğunluğu ilk kaynak olarak Septuagint’i kullanmış. Yeni Antlaşma metinlerinin güvenilirliği ve doğruluğu tamamen Septuagint’in doğru bir çeviri olmasına bağlı. Septuagint’in güvenilirliğine şüphe düşürürsen Yeni Antlaşma kalmaz.

 

Masoretik metin Septuagint’ten yüzlerce yerde farklılık gösterir.

 

Yalan: M.Ö. yaklaşık 250 yılında yetmiş rabbi bu kutsal metinleri Grekçeye çevirdiler.

 

Gerçek:

Septuaginta, 72 Yahudi bilgin tarafından yapılan, yalnızca Tora’nın [Yaratılış – Mısır’dan Çıkış – Levililer – Çölde Sayım – Yasa’nın Tekrarı] Grekçe’ye tercümesidir. Tüm Yahudi Kutsal Kitabı’nın tercümesi değildir.

 

Milattan önce 2. yüzyıla ait olan “Aristeas’ın Philocrates’e mektubu”  ve birinci yüzyılda yaşamış olan tarihçi Flavius Josephus’a ait “Antiquities of the Jews” adlı eser, Septuaginta’nın yalnızca Tora’nın tercümesi olduğunu onaylamaktadır.

 

Hristiyan misyonerler, “Nahal Hever” mağarasında bulunan ve milattan önce yaklaşık 25 – 50 yılına tarihlenen, “İbranice: Trei Asar – Küçük Peygamberler” kitaplarının Grekçe tercümelerinin yer aldığı yazmaları göstererek, Septuaginta’nın tüm Yahudi Kutsal Kitabı’nın tercümesi olduğunu iddia etmektedirler.

 

Bu yazmalar, Septuaginta’nın, tüm Yahudi Kutsal Kitabı’nın Grekçe tercümesi olduğuna dair bir kanıt değildir. Elbette, Yahudi Kutsal Kitabı’nın diğer kitaplarına ait Grekçe tercümeler yapılmış olabilir. Ancak bu tercümeler, 72 Yahudi bilgin tarafından yapılan Septuaginta’nın parçası değildir. Bu tercümelerin, kimler tarafından yapıldığı belli değildir.

 

Septuaginta, bir marka ismi haline gelmiş, ne zaman ve kim tarafından yapıldığına bakılmaksızıni yapılan her Grekçe tercümeye Septuaginta denmiştir.

 

Üstelik bu yazmalar, yalnızca şunları içermektedir:

 

Yunus: 1:14-17, 2:1-6, 3:1-10, 4:1-2, 5 .

Mika: 1:1-8, 2:7-8, 3:5-6, 4:3-10, 5:2-7.

Nahum: 1:13-14, 2:4-11, 3:3-16.

Habakkuk 1:5-17, 2:1-8, 13-20, 3:8-15.

Sefanya: 1:1-6, 13-18, 2:9-10, 3:6-7.

Zekeriya: 1:1-4, 12-14, 19-21; 2:3-5, 7-8, 12-13, 3.

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nın diğer hiçbir kitabını içermemektedir!

 

Günümüzde, Septuaginta olarak kullanılan metin, Hristiyan teologlar tarafından hazırlanan, sırasıyla milattan sonra 300 – 325 ile 330 – 360 yıllarına tarihlendirilen Codex Vaticanus ile Codex Sinaiticus’ta yer alan metindir.

 

Hristiyan İncili’nin [Eski ve Yeni Antlaşma] Latince tercümesi Vulgate’nin çevirmeni olan kilise babası Jerome, 1. Tarihler kitabına yazdığı önsözde, yaşadığı dönemde [347 – 420] Yahudi Kutsal Kitabı’nın birçok Grekçe tercümesi olduğundan söz etmektedir:

 

Hesychius Tercümesi

Lucian Tercümesi

Origen – Eusebius – Pamphilius Tercümesi

Theodotion Tercümesi

 

Bu tercümelerin hiçbiri Yahudi bilginler tarafından yapılmamış olup, Hristiyan teologlar tarafından – Hristiyan İncili ile uyumlu bir Yahudi Kutsal Kitabı – oluşturmak için üretilmiştir.

 

Codex Vaticanus ve Codex Sinaiticus’ta yer alan Grekçe metin; Hristiyan misyonerlerin umarsızca savunduğu Septuaginta, bu tercümelere dayanmaktadır. Bu nedenle Hristiyan İncili’nde yer alan Yahudi Kutsal Kitabı alıntıları İbranice Masoretik Metin ile değil büyük oranda Septuaginta ile uyumludur.

 

Hristiyan teolog Origen [184-253] Africanus’a mektubunda şöyle söylemektedir;

 

Kiliselerimizde kullanılmakta olan nüshaları sahte olarak derhal reddedip, kardeşlerimizden aralarında bulunan kutsal kitapları ayırmasını ve Yahudiler’in gönlünü alıp, onları üzerinde oynama yapılmamış, sahtecilikten uzak nüshaları bize vermeye ikna etmelerini isteyeceğiz.

 

Hristiyan teolog Origen, Codex Vaticanus ve Codex Sinaiticus’un hazırlanışından önce, yazdığı mektubunda, kiliselerinde kullanılan metinlerin durumunu gözler önüne sermektedir.

 

Dolayısıyla, Hristiyan misyonerlerin savunduğu Septuaginta’nın hiçbir doğruluğu ve güvenilirliği yoktur. Tamamen bozulmuş ve yozlaşmış bir metindir.

 

Ölüdeniz [Kumran] Yazmaları nedir?

 

Ölüdeniz [Kumran] Yazmaları, Ölüdeniz boyunca uzanan mağaralarda son kırk yılda keşfedilen el yazmalarını ifade eder. Bulunanların çoğunluğu, milatta öncesine ait olup, Eriha kentinin 8,5 mil güneyinde, Ölüdeniz’in kuzey ucuna yakın bir bölge olan Kumran’dan gelmiştir. 1951’den başlayarak sürekli bir el yazması akışı gün ışığına çıkarılmıştır.

 

Ölüdeniz [Kumran] Yazmaları, İbranice Masoretik Metni %99.9 oranında onaylamaktadır.

 

İddiayı hatırlayalım:

 

Yeni Antlaşma içindeki Eski Antlaşma alıntılarının büyük bir çoğunluğu ilk kaynak olarak Septuagint’i kullanmış. Yeni Antlaşma metinlerinin güvenilirliği ve doğruluğu tamamen Septuagint’in doğru bir çeviri olmasına bağlı. Septuagint’in güvenilirliğine şüphe düşürürsen Yeni Antlaşma kalmaz.

 

Septuagint’in güvenilir olmadığını kanıtladığımıza göre, iddias sahibinin de belirttiği üzere, Yeni Antlaşma’nın güvenilirliği ve doğruluğu kalmamıştır.

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

One thought on “Septuagint nedir? Neden güvenilmezdir?

 1. Ne hasta bekler sabahı-
  Ne taze ölüyü mezar-
  Ne de şeytan bir günahı-
  Adminin paylaşım yapmasını beklediğim kadar.-

  Tabi ki işin esprisi.Umarım paylaşımlar sıklaşır çünkü konuları muazzam ele alıyorsun.Başarılar.

  Dünya üç sütün üzerinde kuruludur:
  1-Tora
  2-Dua
  3-İyilik

  sen de bize bunu hatırlatıyorsun.תודה…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir