Tora Bilgisi

Sonradan Yahudi olunabilir mi?

Yahudi, Yahudi bir anneden doğan veya Tora’nın kurallarına göre Yahudiliği kabul eden kişidir.

 

Yahudi’yi ayıran özellik her Yahudi’nin sahip olduğu “neşama”da yani ruhundadır. Tanrı, Tora’yı Yahudiler’e vermiştir ve onu öğrenip uygulayabilmeleri için onlara, buna uygun birer “neşama” bahşetmiştir. Putperestliğin hüküm sürdüğü devirlerde tek Tanrı inancına bağlı olan Yahudiler Sinay Dağı’nda Tora’nın kabulü ile onun ışığı altında diğer toplumların aksine kendilerine özgü bir yaşam şekli oluşturmuşlardır. Her Yahudi esasen diğer bir Yahudi ile aynı tip ruha sahiptir. Bir Yahudi ile diğerinin arasındaki tek anlamlı fark, bu ortak özün açığa çıkarılmasındaki seviye ve kuvvettir. Bazılarında bu kendini sürekli belirtirken, başkalarında senede bir defa veya hayatları boyunca bir kez açığa çıkabilir.

 

Yahudilik, Yahudi olmayan bir kimsenin Yahudilik’i kabul etmesine olanak tanımaktadır. Giyur adı verilen doğru din değiştirme işlemi üç aşamadan oluşur:

 

 1. Sünnet olmak  [Erkekler için]  
 2. Mikveye dalmak
 3. 613 mitsvanın tümünü kabul etmek.

 

Bu üç basamak, dini mahkemeler önünde gerçekleşmelidir.

 

Yahudilik misyonerliğe inanmamaktadır ve herkesin Tanrı’nın gözünde lütuf bulması için veya Olam-aba’ya girebilmesi için Yahudi olmasına gerek yoktur. Yahudi olmayan bir kimsenin Noah’ın yedi mitsvasını yerine getirmesi yeterlidir. Ancak, bu kişi içten bir şekilde Yahudi olmayı ve Tora’nın kurallarına göre yaşamayı arzu ederse geçerli giyur işlemini geçtikten sonra kabul edilir ve Sinay Dağı’nda yapılan kutsama anlaşmasına dahil olur.

 

İstekle Yahudiliği kabul eden bir kimse, Yahudi olmayan bir anneden doğmuşsa da, Yahudi “neşaması” ile doğmuştur. Onu Yahudi olmaya iten içindeki bu “neşama”dır.

 

Yahudiliğe göre, Tanrı’nın sevgili bir kulu, çocuğu olabilmek veya kurtuluş için Yahudi olmanız zorunlu değildir. Tüm insanlık, Noah’ın soyundan geldiği için, tüm insanlığın sorumlu olduğu ahlaki kurallara Ben Noah Yasaları adı verilmiştir. Ben Noah Yasaları’na uyanlar, “milletler arasındaki dürüst kişiler” olarak tanımlanır. Olam-Aba’da pay sahibidirler ve kurtulacaklardır.

 

Ben Noah olmak, Yahudiliği dini olarak kabul etmek demektir. Ben Noah olmak, bir kişinin Yahudiliği inancı olarak benimsediği ve Yahudi inancının Tanrı ile ilişki kurmak için ideal mükemmel bir yol olduğuna inandığı anlamına gelir.

 

İnsanlar ister geçiş işlemini gerçekleştirsinler, isterse Ben Noah olsunlar, hepsi Yahudilik dinine geçmiş demektir. Aradaki fark, Yahudiliğe geçiş yapan kişilerin, “Sadece Yahudi inancını izlemek değil, aynı zamanda Yahudi Ulusu’na da katılmak istiyorum. Kimliğimi tamamen değiştiriyorum. Yahudi oluyorum ve bu yüzden Tora’nın bütün buyrukları artık benim üzerimde bağlayıcıdır” demektedir. Geleneğimize göre, Yahudiliğe geçiş yapanlar, zaten her zaman Yahudi’ydi.

 

Ben Noah Yasaları nelerdir?

 

 1. Cinayet işlememek.
 2. Yasak cinsel ilişkilerde bulunmamak.
 3. Çalmamak.
 4. Yasalar ve yargı sistemi kurmak.
 5. Yaşayan bir hayvanın etinden yememek.
 6. Tanrı’ya lanet etmemek.
 7. Sahte tanrılara tapmamak.

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

5 thoughts on “Sonradan Yahudi olunabilir mi?

 1. Ben Noah yasaları hayatın birçok durumunda nasıl davranılacağı konusunda yetersiz kalıyor. 613 mitsvadan ise günümüzde uygulanabilecek en fazla 30-40 tane yasa çıkar.
  Kişi Ben Noah yasalarına tabi olacağına olmuşken 613 yasayı kabul etsin bence zaten çoğu uygulanamaz. Bir de şu var ki kimse sonradan bir dine girip de 7 yasa bana yeter diyemez, bir kişi hangi dinden hangi dine geçerse geçsin içinde bir derinleşme arzusu olacaktır bence.

  1. Bu 7 Yasa, görünürde 7 ana başlıktır. Rabbiler Ben Noah’ın aşağı yukarı 70’e yakın emirden sorumlu tutulduklarını söylerler. Ben Noah’lar için Siddur, yani dua kitabı yayınlandı, Sabah, öğle, akşam duaları vs. daha farklı dualar. İnternetten indirebilirsiniz ama İngilizce’dir.

 2. Merhabalar Hristiyanlar Hz.İsanın Tevratta bildirildiğini söylüyorlar delil olarak şunları söylüyorlar ne dersiniz bu konu hakkında

  1.Mesihin neden en yetkili en üstün kisi olduğunu yaratılışta Tanrı’nın adem ve havva’ya verdiği vaat’te anlayabilirsin
  2.İsa’nın Tanrı oğlu olduğuna dair çok delil var örnek olarak
  Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.
  YEŞAYA 7:14
  Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü , Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
  YEŞAYA 9:6
  “Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi: Başlangıçtan beri açıkça konuştum, O zamandan bu yana oradayım.” Egemen RAB şimdi beni ve Ruhu’nu gönderiyor.
  YEŞAYA 48:16
  Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
  MİKA 5:2

 3. 1- Şuan 19 yaşındayım. 17 yaşımda İslam dışında araştırdığım ve araştırdıktan sonra bağlandığım tek din Yahudilik. Her gece yatmadan önce Tevrattan bölümler dinlerim ve şabat günlerinde hiçbir şey yapmam. Sadece duaları dinlerim. Kendimi hep Yahudi olarak gördüm.
  2- Biliyorsunuz ki Müslümanlar da zaten sünnet olmaktadır. Ve biz Müslümanların sünnet olma amacı Ibrahim peygamberden geliyor. Yani onun ümmetinden olmak için sünnet oluyoruz. Yani ben zaten sünnetliyim. Sünnetli olduğum halde nasıl sünnet olacağım ki?
  3- Bu işlem nerede yapılıyor? Nereye başvurmamız gerekiyor? Türkiye deki Sefarad Yahudileri bu değişimi yapıyor mu? İlla Aşkenaziler mi yapması gerekiyor? Türkiyede bu işlemleri yapanlar var mı? İlla İsraile mi gitmemiz gerek? Birde Yahudi olmak istiyorum dediğimiz zaman kötü davranıldığını söyleyenler var. Bu doğru mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir