Tora Bilgisi

Yahudiler, İsa’nın Mesih olduğu iddiasını neden kabul etmez?

Hristiyanlara bu soruyu sorduğunuzda verecekleri yanıtlar genellikle şöyledir:

 

Yahudilerin zihinleri körelmiş ve yürekleri peçeyle örtülüdür. (2. Korintliler 3:14-15)

 

Babaları İblis ve babalarının arzularını yerine getiriyorlar. (Yuhanna 8:44)

 

Yahudiler kıskanç, kötü, vefasız ve engerek soyu olduğu için kabul edemiyorlar. (Elçilerin İşleri 13:45, Matta 12:39, Matta 23:33)

 

Yahudilerde Kutsal Ruh olmadığı için kabul edemiyorlar. (1. Korintliler 12:3)

 

Yahudilerde Tanrı sevgisi olmadığı için kabul edemiyorlar. (Yuhanna 5:42)

 

Üstelik, İsa’nın Mesih olduğu iddiasını kabul etmeyen Yahudileri de yalancılık ile suçlarlar. (1. Yuhanna 2:22)

 

Ancak, bunların hepsi birer uydurma ve yalandan öteye gidemez. Biz insanların fikirleri ile ilgilenmemekteyiz. Önemli olan insanların fikri değil Tanrı’nın fikridir. Tanrı’nın fikrini ise ancak ve ancak Tanrı sözüne yani Yahudi Kutsal Kitabı’na bakarak öğrenebiliriz. Bir iddianın doğru olup olmadığını Yahudi Kutsal Kitabı ile ölçeriz. Eğer Yahudi Kutsal Kitabı ile uyumlu değilse söz konusu iddia doğru değil demektir.  

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nda Mesih ile ilgili birçok peygamberlik bulunmaktadır. Bu peygamberliklerin büyük çoğunluğu Mesih’in kimliği ile ilgili değil de Mesih geldiği zaman yani Mesih döneminde dünyada yaşanacaklarla ilgilidir.   İsa’nın Mesih olduğu iddiası Yahudi Kutsal Kitabı’na aykırı olduğu için bunu kabul etmemekteyiz.  

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nda, Mesih dönemi, “günlerin sonu, son günler, o gün, büyük ve korkunç gün, lütuf zamanı, kurtuluş günü ” gibi çeşitli isimler ile anılır.

 

“Lütuf zamanı, kurtuluş günü ” olarak bilinir; çünkü, Tanrı, İsrail halkını kurtaracak. “Büyük ve korkunç gün ” olarak bilinir; çünkü, Tanrı, ulusları yargılayacak.

 

Mesih döneminde neler yaşanacak?

 

1- Savaşlar sona erecek ve dünyada barış yaşanacak.

2- Dünya Tanrı bilgisi ile dolacak ve tüm insanlar tek gerçek Tanrı’ya inanacak.

3- Sürgün İsrail halkı, vaadedilmiş topraklara; İsrail ülkesine dönecek.

4- Üçüncü Kutsal Tapınak inşa edilecek ve kurbanlar tekrardan sunulmaya başlanacak.

5- Ölülerin dirilişi gerçekleşecek.

6- İsrail halkı tüm Tora’yı uygulayabilecek.

7- Tanrı, İsrail halkını avutacak ve yüceltecek.

 

Tüm bu olaylar, şüpheye yer bırakmadan, herkes  tarafından gözlemlenebilir bir şekilde gerçekleşecektir. Bu olaylar gerçekleşmemişse, bu durum Mesih’in gelmediğini henüz gösterir. Mesih’in henüz gelmediğini anlamak için dünyanın içinde bulunduğu durumu gözlemlemek yeterlidir.

 

1- Savaşlar sona erecek ve dünyada barış yaşanacak.

 

RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya 2:4)

 

Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. (Yeşaya 11:6-8)

 

Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin. (Yeşaya 60:18)

 

Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları. (Hoşea 2:20)

 

Savaş arabalarını Efrayim’den, atları Yeruşalim’den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak. (Zekeriya 9:10)

 

 

Mesih döneminde, Tanrı, Mesih aracılığıyla ulusların arasında yargıçlık edecek, onların arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. Mesih, uluslara barışı duyuracak; savaşlar, şiddet ve yıkım sona erecek. İsa döneminde, bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Günümüzde de savaşlar, şiddet ve yıkım devam etmektedir.

 

2- Dünya Tanrı bilgisi ile dolacak ve tüm insanlar tek gerçek Tanrı’ya inanacak.

 

Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak. (Yeşaya 11:9)

 

Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, ‘RAB’bi tanıyın’ diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni, diyor RAB. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. (Yeremya 31:34)

 

RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O’nun adı kalacak. (Zekeriya 14:9)

 

O zaman, hep birlikte beni adımla çağırmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım. (Sefanya 3:9)

 

Kendi üzerime ant içtim, ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her diz önümde çökecek, her dil bana ant içecek. Benim için şöyle diyecekler: ‘Doğruluk ve güç yalnız RAB’dedir’, insanlar O’na gelecek. RAB’be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak. (Yeşaya 45:23-24)

 

Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, Şabat Günü’nden Şabat Günü’ne bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar, diyor RAB. (Yeşaya 66:23)

 

Yarattığın bütün uluslar gelip sana tapınacaklar, ya Rab, adını yüceltecekler. (Mezmurlar 86:9)

 

Kuşkusuz İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. (Yaratılış 18:18)

 

Her Şeye Egemen RAB diyor ki, O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecekler. (Zekeriya 8:23)

 

Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum’u dökeceğim. (Yoel 3:1-2)

 

 

Mesih döneminde, dünya Tanrı bilgisiyle dolacak, küçük büyük, tüm uluslar, bütün insanlar – İsrail aracılığıyla – tek gerçek Tanrı’ya inanıp ona hizmet edecekler. İsa döneminde, bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Günümüzde de inançsız ve sahte tanrılara inanan insanların sayısı oldukça yüksektir.

 

3- Sürgün İsrail halkı, vaadedilmiş topraklara; İsrail ülkesine dönecek.

 

Tanrınız RAB size acıyacak, sizi sürgünden geri getirecek. Sizi dağıttığı ulusların arasından yeniden toplayacak. Dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile, Tanrınız RAB sizleri toplayıp geri getirecek. Sizi atalarınızın mülk edindiği ülkeye ulaştıracak. Orayı miras alacaksınız. Tanrınız RAB üzerinize iyilik getirecek ve sizi atalarınızdan daha çok çoğaltacak. (Yasa’nın Tekrarı 30:3-5)

 

O gün Rab, Asur’dan, Mısır, Patros, Kûş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak. Uluslar için sancak kaldıracak, sürgün İsrailliler’i toplayacak, dağılmış Yahudalılar’ı dünyanın dört bucağından bir araya getirecek. (Yeşaya 11:11-12)

 

Korkma, çünkü seninleyim, soyundan olanları doğudan getireceğim, Sizleri de batıdan toplayacağım. Kuzeye, ‘Ver’, güneye, ‘Alıkoyma; oğullarımı uzaktan, kızlarımı dünyanın dört bucağından getir’ diyeceğim. (Yeşaya 43:5-6)

 

Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim; orada verimli olup çoğalacaklar. (Yeremya 23:3)

 

De ki, Egemen RAB şöyle diyor: Sizi uluslar arasından toplayacak, dağılmış olduğunuz ülkelerden geri getirecek, İsrail ülkesini yeniden size vereceğim. (Hezekiel 11:17)

 

Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: İsrailliler’i gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. Onları ülkede, İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa bölünmeyecekler. (Hezekiel 37:21-22)

 

Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların önderi olacak. (Hezekiel 37:24-25)

 

Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız, ey halkım. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman, bunu söyleyenin ve yapanın ben RAB olduğumu anlayacaksınız.’ böyle diyor RAB. (Hezekiel 37:12-13)

 

Çünkü Tanrı Siyon’u kurtaracak, Yahuda kentlerini onaracak; halk oraya yerleşip sahibi olacak. Kullarının çocukları orayı miras alacak, O’nun adını sevenler orada oturacak. (Mezmurlar 69:35-36)

 

Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi’nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona hizmet edip sözünü dinleyecek.’ (Daniel 7:27)

 

Egemen RAB şöyle diyor: “Ülkeyi mülk olarak İsrail’in on iki oymağına böleceğiniz sınırlar şöyle olacak: Yusuf’a iki pay düşecek. Ülkeyi on iki oymak arasında eşit olarak paylaşacaksınız. Ülkeyi atalarınıza vereceğime ant içtim. Bu ülke size mülk olarak verilecek. (Hezekiel 47:13-14)

 

 

Mesih döneminde, Tanrı, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan İsrail halkını – ölmüş olanları da dirileterek – vaadedilmiş topraklara; İsrail ülkesine getirecek ve İsrail halkı orada, sonsuza dek tek bir krallık olacak. Mesih de bu krallığı yöneten krallardan birisi olacak. İsrail ülkesi, İsrail’in on iki oymağı arasında eşit olarak paylaştırılacak. İsa döneminde, bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir.    

 

4- Üçüncü Kutsal Tapınak inşa edilecek ve kurbanlar tekrardan sunulmaya başlanacak.

 

RAB’be hizmet etmek, O’nun adını sevmek, kulu olmak için O’na bağlanan yabancıları, Şabat Günü’nü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi, kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edilecek çünkü evime ‘Bütün ulusların dua evi’ denecek. (Yeşaya 56:6-7)

 

Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail’i kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlayacaklar. (Hezekiel 37:26-28)

 

RAB’bin Tapınağı’nın kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar. Birçok ulus gelecek, Haydi, RAB’bin Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na çıkalım‛ diyecekler, O bize kendi yolunu öğretsin, biz de O’nun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon’dan, RAB’bin sözü Yeruşalim’den çıkacak.‛ (Mika 4:1-2)

 

O gün Önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak. (Hezekiel 45:22)

 

Önder dışarıdan eyvana girip kapı sövesinin yanında duracak. Kâhinler onun yakmalık ve esenlik sunularını sunacaklar. Önder kapı eşiğinde tapındıktan sonra çıkıp gidecek. Kapı akşama dek açık kalacak. (Hezekiel 46:2)

 

Gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levililer’i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RAB’be doğrulukla sunular sunacaklar. Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, RAB Yahuda ve Yeruşalim’in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. (Malaki 3:4)

 

 

Mesih döneminde, Yeruşalim’deki Tapınak, sonsuza dek ayakta kalmak üzere tekrar inşa edilecek ve tüm ulusların dua evi olacak. Hayvan kurbanlar, Levili kâhinler aracılığıyla tekrardan sunulmaya başlanacak. Bunların hiçbiri, İsa döneminde gerçekleşmemiştir. İsa döneminde, Tapınak zaten ayaktaydı ve kısa bir süre sonra yıkıldı. Günümüzde ise yalnızca batı duvarının bir kısmı ayaktadır.

 

5- Ölülerin dirilişi gerçekleşecek.

 

 

Ama senin ölülerin yaşayacak, bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer, toprak ölülerini yaşama kavuşturacak. (Yeşaya 26:19)

 

Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. (Daniel 12:2)

 

Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız, ey halkım. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman, bunu söyleyenin ve yapanın ben RAB olduğumu anlayacaksınız.’ böyle diyor RAB. (Hezekiel 37:12-13)

 

Sana gelince, ey Daniel, son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın. (Daniel 12:13)

 

 

Mesih döneminde, – Tanrı’nın belirlediği – ölülerin dirilişi gerçekleşecek. İsa döneminde, bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir.    

 

6- İsrail halkı tüm Tora’yı uygulayabilecek.

 

 

Siz yine RAB’bin sözüne kulak verecek, bugün size ilettiğim buyrukların hepsine uyacaksınız. (Yasa’nın Tekrarı 30:8)

 

O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. (Hezekiel 11:20)

 

Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. (Hezekiel 37:24)

 

Egemen RAB şöyle diyor: Yüreği ve bedeni sünnet edilmemişlerden, İsrail halkı arasında yaşayan yabancılardan hiçbiri tapınağıma girmeyecek. (Hezekiel 44:9)

 

Yeruşalim’e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi Her Şeye Egemen RAB olan Kral’a tapınmak ve Çardak Bayramı’nı kutlamak için yıldan yıla Yeruşalim’e gidecekler. (Zekeriya 14:16)

 

Birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramı’nı yedi gün kutlayacak, mayasız ekmek yiyeceksiniz. (Hezekiel 45:21)

 

Ülke halkı bayramlarda RAB’bin önüne geldiğinde, tapınmak için Kuzey Kapısı’ndan giren Güney Kapısı’ndan çıkacak, Güney Kapısı’ndan giren Kuzey Kapısı’ndan çıkacak. Hiç kimse girdiği kapıdan çıkmayacak. Herkes girdiği kapının karşısındaki kapıdan çıkacak. (Hezekiel 46:9)

 

RAB, “Bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim” diyor, bunlar sizin için ağırlık ve utançtır. (Sefanya 3:18)

 

 

Mesih döneminde, İsrail halkı Tora’daki tüm buyruklara uyacak ve onları uygulayacaklar. Tora’da yer alan tüm bayramlar  tüm kurallara uygun bir şekilde kutlanacak. Kurbanlar tekrardan sunulacak. İsa döneminde, bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Hristiyan İncili de, Tora’nın artık geçersiz olduğunu ve ortadan kaldırıldığını iddia eder. (Koloseliler 2:14, Efesliler 2:14-15, İbraniler 8:13, Galatyalılar 3:19, Romalılar 10:4)

 

7- Tanrı, İsrail halkını avutacak ve yüceltecek.      

 

Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler; seni hor görenlerin hepsi, ‘RAB’bin kenti, İsrail’in Kutsalı’nın Siyon’u’ diyerek ayaklarına kapanacaklar. (Yeşaya 60:14)

 

Bakın, kulum [İsrail] başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. (Yeşaya 52:13)

 

Pek çok ulus ona [İsrail’e] şaşacak, onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, duymadıklarını anlayacaklar. [Diyecekler ki] Duyduğumuz habere kim inandı? RAB’bin kolu kime açığa çıktı? O RAB’bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. (Yeşaya 52:15 – 53:4)

 

Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB’den, İsrail’in Kutsalı’ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek. (Yeşaya 55:5)

 

Yeruşalim için sevinecek, halkım için coşacağım. Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık. (Yeşaya 65:19)

 

Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi, Yeruşalim’de avuntu bulacaksınız. (Yeşaya 66:13)

 

 

Mesih döneminde, uluslar İsrail’e yaptıkları kötülüklerden dolayı pişman olacaklar. Tanrı, İsrail halkını avutacak ve yüceltecek. Bunların hiçbiri, İsa döneminde gerçekleşmemiştir.  

 

Peki Hristiyan İncili neye dayanarak İsa’nın Mesih olduğunu iddia etmektedir?

 

Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin gerçekleşmediğini bilen İncil yazarları ve Hristiyanlar, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan Mesih ile ilgisi olan veya olmayan ayetleri çarpıtarak İsa tarafından gerçekleştirilmiş gibi sunmak zorunda kalmışlardır;

 

Yaratılış 3:14, Yeşaya 7:14, Yeşaya 9:6, Yeşaya 42:1-7, Yeşaya 53, Yeremya 31:14, Daniel 7:13-14, Hoşea 11:1, Zekeriya 9:9, Mezmurlar 41:10 ve daha niceleri..    

 

Hatta olmayan peygamberlikler bile kullanmaya cüret etmişlerdir; Matta 2:23    

 

Gerçekten Mesih ile ilgili peygamberliklerin de üstesinden gelebilmek için de ‘ikinci geliş’ doktrinini üretmişlerdir. Yahudi Kutsal Kitabı’nın hiçbir yerinde; ‘Mesih gelir, peygamberlikleri yerine getiremez, sonra ikinci gelişinde yerine getirir.’ şeklinde ufak bir ima dahi bulunmamaktadır.    

 

İsa, Romalılar tarafından infaz edilmiş ve başarısız olmuştu. İncil yazarları da bu sorunun üstesinden gelebilmek için Mesih konseptini değiştirerek ‘acı çeken, öldürülen, günahlar için kendisini kurban sunan’ bir Mesih yaratmışlardır. Oysa Yahudi Kutsal Kitabı’nda böyle bir Mesih konsepti bulunmamaktadır.    

 

Hristiyan İncili dikkatli okunduğunda, İsa’nın sözde ikinci gelişinin o dönemde beklendiğini rahatlıkla görebilirsiniz.    

 

İnsanoğlu, Babası’nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim, burada bulunanlar arasında, İnsanoğlu’nun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. (Matta 16:27–28)

 

İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim” diye devam etti, “Burada bulunanlar arasında, Tanrı Egemenliği’nin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.” (Markos 9:1)

 

 

İsa, ikinci gelişine dek, orada bulunanlar arasında ölümü tatmayacak olanların olduğunu söylemektedir. Hristiyanlar bunu açıklamak için, İsa’nın Yuhanna’yı kastettiğini ve Vahiy kitabına yazdığı görümler ile gerçekleştiğini söylemektedirler. Ancak ‘ölümü tatmayacak olanlar‘ ifadesinden anlıyoruz ki İsa’nın sözünü ettiği tek bir kişi değil.

 

 

Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu gelinceye dek İsrail’in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. (Matta 10:23)

 

 

İsa, öğrencilerine, ikinci gelişine dek ‘İsrail’in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız.’ demektedir. İsa’nın yaşadığı iddia edilen zamandan bu yana, yaklaşık iki bin yıl geçti. Eğer ikinci geliş, binlerce sene sonra gerçekleşecek olsaydı, İsa’nın bunu söylemesi oldukça anlamsız olurdu.    

 

Üstelik Markos, öğrencilerin İsa’nın mesajını her yere yaydığını söylemektedir;

 

Öğrencileri de gidip Tanrı sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu. (Markos 16:20)

 

Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. (Markos 13:30)

 

Eğer İsa, binlerce yıl sonra gelecek olsaydı bunu söylemesi elbette mantıksız olurdu.    

 

Hristiyan İncili güvenilir mi?

 

Hristiyan İncili,  – özellikle Pavlus’un mektuplarında – Yahudi Kutsal Kitabı’ndan ayet alıntılar, üzerinde oynamalar yaparak öğretilerini desteklemek için kullanır.    

 

Buna şunlar örnek gösterilebilir;    

 

Pavlus, Romalılar 11:26-27’de, Yeşaya 59:20-21’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken, ayette yer alan ‘Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek’ kısmını, ‘Kurtarıcı Siyon’dan gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.’ şeklinde değiştirmiştir.  

 

Pavlus, Romalılar 10:8’de, Levililer 18:5’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ‘uymanız için’ kısmını silmiştir.  

 

Pavlus, 1. Korintliler 2:9’da, Yeşaya 64:4’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayeti komple değiştirmiştir.  

 

Pavlus, Efesliler 4:8’de, Mezmurlar 68:18’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayette yer alan ‘insanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın’ kısmını ‘insanlara armağan verdi’ şeklinde değiştirmiştir.  

 

İbraniler’in yazarı, İbraniler 10:5-6’da, Mezmurlar 40:6-8’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayette yer alan ‘ama kulaklarımı açtın’ kısmını, ‘ama bana bir beden hazırladın’ şeklinde değiştirmiştir.  

 

İbraniler’in yazarı, İbraniler 8:9’da, Yeremya 31:32’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayette yer alan ‘onların kocası olmama karşın’ kısmını ‘ben de onlardan yüz çevirdim’ şeklinde değiştirmiştir.    

 

Hristiyan İncili neden böyle hilelere başvurmuştur? Tanrı sözü üzerinde oynamalar yaparak bizi Hristiyan yapabileceğini mi sanmaktadır?    

 

Hristiyan hareketi, Yahudiler arasında yayılma konusunda başarısız olmuştu. Çünkü – ufak bir azınlık dışında ki kısa süre sonra yok olmuşlardır – Yahudiler, Yahudi Kutsal Kitabı’nı biliyor, bundan dolayı da İsa’nın mesihliği iddiasına haklı olarak inanmıyorlardı. Bundan dolayı Hristiyanlık, Yahudi olmayan paganlar arasında yayılmıştır.    

 

Hristiyan İncili, Yahudi Kutsal Kitabı’na aykırı, asli günah, Tora’nın geçersiz olması, günahlar için insan kurban gibi bir çok doktrin içermektedir.        

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir