Tora Bilgisi

Yahudilik, İslam dini hakkında ne düşünmektedir?

 

İslam dini, Yahudilik ile arasında birçok farklılık bulunmasına rağmen diğer tüm dinlere nazaran Yahudiliğe en yakın dindir.

 

İslam dininin, Tanrı’ya bakış açısı nasıldır?

 

İslam dini, tek Tanrı inancına sahiptir ve İslam dinine inananlar, Yahudiler ile aynı Tanrı’ya tapmaktadır. İbrahim, İshak ve Yakup’un Tanrısı olan Aşem’e İslam dini “Allah” demektedir. Bu hususlar, İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim’de bu açıkça ifade edilmiştir:

 

De ki: “O Allah bir tektir.” [Kuran 112:1]

 

Allah’a teslim olarak iyilik yapan ve İbrahim’in tektanrıcı dinine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? Allah İbrahim’i arkadaş edindi. [Kuran 4:125]

 

“Musa, bu Benim, Ben Üstün ve Bilge olan Allah’ım.” [Kuran 27:9]

 

İslam dininin “üçlübirlik” doktrinine bakış açısı nasıldır?

 

İslam dini, “üçlübirlik” adı verilen, Pagan kökenli sapkın bir doktrini kesinlikle kabul etmez. Kuran-ı Kerim “üçlübirlik” doktrinini açıkça reddeder:

 

…Allah ‘ı ve elçilerini onaylayın. “Üçtür” demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız Allah ‘tır. [Kuran 4:171]

 

“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler elbette kafir olmuşlardır. [Kuran 5:17]

 

İslam dininin İsrail’in peygamberlerine ve Yahudi Kutsal Kitabı’na bakış açısı nasıldır?

 

İslam dini, İsrail’in peygamberlerini peygamber olarak kabul eder ve Tora’yı, İsrail’in peygamberleri tarafından ilahi ilham ile yazılan kutsal yazıları; Tanah’ı Tanrı sözü olarak kabul eder. Bu hususlar, Kuran-ı Kerim’de bu açıkça ifade edilmiştir:

 

Aynı şekilde, Musa’ya kitabı vermiştik. İsrail oğullarını şu gerçeğe iletmek için: “Benden başka bir vekil edinmeyin.” [Kuran 17:2]

 

Kendilerine Tevrat verilip de onun gereğini yerine getirmeyenlerin örneği, kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah’ın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğruya ulaştırmaz. [Kuran 62:5]

 

Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve soyuna, İsa’ya, Eyyup’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahiy etmiş, Davut’a da Zebur vermiştik. [Kuran 4:125]

 

İslam dinine inananların büyük çoğunluğu, Yahudi Kutsal Kitabı’nın; Tanah’ın değiştirildiğini, bozulduğunu iddia etmektedir. Ancak bu husus, Yahudiliğe göre mümkün değildir ve söz konusu iddia hiçbir şekilde kanıtlanabilmiş değildir.

 

Üstelik Kuran-ı Kerim, Tanrı sözlerinin değiştirilemeleceğini söylemektedir:

 

O’nun [Allah’ın] sözlerini değiştirebilecek yoktur. [Kuran 6:115]

 

İslam dininin İsa’ya ve Mesih kavramına bakış açısı nasıldır?

 

İslam dini, İsa’nın Mesih olduğunu iddia eder fakat Hristiyanlık’ta gibi bir Mesih anlayışına sahip değildir. İslam dinine göre İsa, kendisine “İncil” adlı kitap verilen bir peygamberdir ama kesinlikle Tanrı’nın biricik oğlu, insanların günahları için kefaret eden kurban, Tanrı ile insan arasındaki tek aracı, Tanrı’nın enkarnasyonu değildir.

 

Bu hususlar, Kuran-ı Kerim’de bu açıkça ifade edilmiştir:

 

Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi ve Meryem’e gönderdiği kelimesi ve O’ndan gelen bir candır… [Kuran 4:171]

 

Onların ardından, önceki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona, içinde hidayet ve ışık bulunan, önceki Tevrat’ı doğrulayan ve erdemliler için bir kılavuz ve öğüt olan İncil’i verdik. [Kuran 5:46]

 

 

Kuran-ı Kerim’in, Hristiyan İncili’nde yer alan ve kökü Yunan – Roma paganizmine dayanan “bakireden doğum” hikayesini kabul ettiği görülmektedir:

 

[Meryem] “Efendim! Bana bir beşer dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olur” deyince, şöyle cevap verdi: “Allah dilediğini böyle yaratır. Herhangi bir şeyin olmasını dilediği an ona ‘Ol’ der ve o şey oluverir. [Kuran 3:47]

 

 

Kuran-ı Kerim incelendiğinde, Kuran-ı Kerim’in Yahudilik’teki “Mesih” kavramından bihaber olduğunu görülmektedir. Kuran-ı Kerim, İsa’nın Mesih olduğunu iddia eder fakat bu Mesih’in, krallığı sırasında tüm İsrail halkının sürgünden dönüp ülkelerinde yaşayacağı, dünyaya barışın ve Tanrı bilgisinin hakim olacağı, üçüncü ve sonsuz Bet Amikdaş’ın inşa edileceği, ölülerin dirilişinin gerçekleşeceği Yahudilik’teki “Maşiah” ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

 

Yahudilik, Kuran-ı Kerim’i ve Muhammed’i neden kabul etmez?

 

Yahudilik, Kuran-ı Kerim’i Tanrı sözü olarak, İslam dininin peygamberi olan Muhammed’i de peygamber olarak kabul etmemektedir. Bu hususun nedeni ise, Yahudi Kutsal Kitabı ile aralarında olan uyumsuzluktur.

 

Yahudiliğe göre, Tora, sonsuza dek geçerlidir, kusursuzdur, değiştirilemezdir ve bu nedenle farklı bir Tora’ya ihtiyaç yoktur:

 

Gizli şeyler Tanrımız Aşem’indir; ancak bariz olanlar, bu Tora’nın tüm sözlerini uygulamak üzere ebediyen bizim ve çocuklarımızındır! [Yasa’nın Tekrarı 29:28]

 

Yaptığı her işte sadık ve adildir, bütün emirleri güvenilirdir; sonsuza dek sürer, sadakat ve doğrulukla yapılır. O halkının kurtuluşunu sağladı, antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı. Adı kutsal ve müthiştir. [Mezmurlar 111:7-9]

 

Aşem’in Tora’sı kusursuzdur, cana can katar. Aşem’in buyrukları güvenilirdir, saf adama bilgelik verir. [Mezmurlar 19:7]

 

Size emretmekte olduğum sözün üzerine [hiçbir şey] eklemeyin ve ondan [hiçbir şey] eksiltmeyin. Tanrınız Aşem’in, size emretmekte olduğum emirlerini gözetmelisiniz. [Yasa’nın Tekrarı 4:2]

 

Kuran-ı Kerim, Tora’da yer alan birçok buyruğu ve yasayı değiştirmektedir ve bu nedenle Tanrı sözü olması mümkün değildir.

 

Üstelik, Kuran’ı Kerim’e göre İsa da Tora’ya aykırı hareket etmiştir:

 

[İsa:] Benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve size haram edilen bazı şeyleri helal etmek için gönderildim. Size Efendinizden bir kanıt getirdim. Allah’ı dinleyin ve beni izleyin. [Kuran 3:50]

 

 

Kuran-ı Kerim incelendiğinde görülmektedir ki Tanah, Talmud, Midraş, Hristiyan İncili, Apokrif İnciller vb. kitaplar Kuran-ı Kerim’e kaynaklık etmiştir.

 

İslam dinine inananlar ve Kuran-ı Kerim, İslam dininin peygamberi olan Muhammed’in Tanah’ta yazılı olduğunu iddia etmektedir fakat Tanah’ta Muhammed’e dair en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır.

 

Sonuç

 

İslam dinine, tek Tanrı olarak Aşem’e, İsrail’in peygamberlerine ve Tanah’a inanmaları nedeniyle saygı duymaktayız. Ancak bu husus, Kuran-ı Kerim’in Tanrı sözü, Muhammed’in de peygamber olmadığı gerçeğini değiştirmemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.