Tora Bilgisi

Yeşaya 42:1-7 Tanrı’nın seçtiği kul kimdir?

İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum! Ruhum’u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak.” Gökleri yaratıp geren, Yeryüzünü ve ürününü seren, Dünyadaki insanlara soluk, Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki, “Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya 42:1-7)

 

Yeşaya 42:1-7 ayetlerinin Hristiyanlar ve Hristiyan İncili tarafından İsa hakkında olduğu, Müslümanlar tarafından ise Muhammed hakkında olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiaların dayanaklarını inceleyelim;

 

Hristiyan iddiası;

 

İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte kulum, O’nu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum O’dur. Ruhum’u O’nun üzerine koyacağım, O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak, sokaklarda kimse O’nun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da O’nun adına umut bağlayacak.” (Matta 12:15-21)

 

Müslüman iddiası;

 

Ata b. Yesar anlatıyor: Abdullah b. Amr’a rastladım ve ‘Rasulullah’ın Tevrat’ta zikredilen vasıflarını bana söyle’ dedim. Bunun üzerine hemen ‘Pekâlâ’ dedi ve şöyle devam etti: ‘O Kur’an’da geçen bazı sıfatlarıyla Tevrat’ta da vasıflanmıştır: Ey peygamber, biz seni insanlara sahit, müjdeleyici ve korkutucu ve ümmiler için de koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve elçimsin. Ben seni Mütevekkil diye isimlendirdim. O ne katı kalpli, ne kaba biridir. Çarşı pazarda rastgele bağırıp çağırmaz. Kötülüğü kötülükle kaldırmaz, aksine affeder, bağışlar. Allah bozulmuş dini tam olarak onunla ikame etmeden, onunla kör gözleri, sağır kulakları, paslanmış kalpleri açmadan onun ruhunu almaz’.  (Buhari, Büyû‘ 50, Tefsir, Feth 3)

 

Yeşaya 42:1-7 ayetlerinin kimden söz ettiğini öğrenmek için ayetlerin öncesini ve sonrasını dikkate almalı, bağlamını göz ardı etmemeliyiz. Aksi takdirde Hristiyan ve Müslüman iddiasında olduğu gibi çarpıtmaya açık hale gelecektir.

 

Bakalım Yeşaya, önceki ve sonraki bölümlerde kimi ‘Tanrı’nın seçtiği kul’ olarak isimlendirmiştir?

 

Ama sen, ey kulum İsrail, seçtiğim Yakup soyu, dostum İbrahim’in torunları! Sizleri dünyanın dört bucağından topladım, en uzak yerlerden çağırdım. Dedim ki, ‘Sen kulumsun, seni seçtim, seni reddetmedim. (Yeşaya 41:8)

 

Tanıklarım sizlersiniz, diyor RAB, seçtiğim kul sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz, benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, benden sonra da olmayacak. (Yeşaya 43:8)

 

Şimdi, ey kulum Yakup soyu, seçtiğim İsrail halkı, dinle! Seni yaratan, rahimde sana biçim veren, sana yardım edecek olan RAB şöyle diyor: ‘Korkma, ey kulum Yakup soyu, Ey seçtiğim Yeşurun! (Yeşaya 44:1-3)

 

Ey Yakup soyu, ey İsrail, söylediklerimi anımsayın, çünkü kulumsunuz. Size ben biçim verdim, kulumsunuz; seni unutmam, ey İsrail. (Yeşaya 44:21)

 

Sen beni tanımadığın halde kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim. (Yeşaya 45:3)

 

Babil’den çıkın, Kildaniler’den kaçın, sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. “RAB, kulu Yakup’un soyunu kurtardı” deyin. (Yeşaya 48:20)

 

Bana, “Kulumsun, ey İsrail, görkemimi senin aracılığınla göstereceğim” dedi. (Yeşaya 49:3)

 

Ayetlerden de açıkça anlıyoruz ki Yeşaya 42:1-7’de sözü edilen kul, Yakup soyu, İsrail halkı’dır.

 

Tabloyu karşılaştıralım;

 

İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum! Ruhum’u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak.” Gökleri yaratıp geren, Yeryüzünü ve ürününü seren, Dünyadaki insanlara soluk, Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki, “Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya 42:1-7) Ama sen, ey kulum İsrail, seçtiğim Yakup soyu, dostum İbrahim’in torunları! Sizleri dünyanın dört bucağından topladım, en uzak yerlerden çağırdım. Dedim ki, ‘Sen kulumsun, seni seçtim, seni reddetmedim. Korkma, çünkü ben seninleyim, yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. (Yeşaya 41:8)

 

Yakup’un oymaklarını canlandırmak, sağ kalan İsrailliler’i geri getirmek için kulum olman yeterli değil.

Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. (Yeşaya 49:6)

 

Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek. (Yeşaya 59:21)

 

Ayette söz edilen kul, Mesih değil Yakup soyu yani İsrail halkıdır. Ancak söz konusu ayetler Mesih dönemini anlatmaktadır.

 

Mesih dönemindeki Yakup soyu, İsrail halkı Yahudi Kutsal Kitabı’nda şöyle tanımlanır;

 

RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. (Yeşaya 59:20)

 

Yani Tanrı’nın destek olduğu, seçtiği, Ruhunu üzerine koyduğu, halka antlaşma ve uluslara ışık yaptığı kul, başkaldırmaktan vazgeçen yani tövbe eden İsraillilerdir.

 

Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya 42:6-7)

 

‘uluslara ışık olmak’ ve ‘uluslara adaleti ulaştırmak’ ne demek?

 

Mesih döneminde tüm uluslar tek gerçek Tanrı’ya inanıp ona hizmet edecekler;

 

Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak. (Yeşaya 11:9)

 

RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O’nun adı kalacak. (Zekeriya 14:9)

 

O zaman, hep birlikte beni adımla çağırmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım. (Sefanya 3:9)

 

Yarattığın bütün uluslar gelip sana tapınacaklar, ya Rab, adını yüceltecekler. (Mezmurlar 86:9)

 

Tanrı, kulu İsrail aracılığıyla bunu gerçekleştirecek;

 

Kuşkusuz İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. (Yaratılış 18:18)

 

Bana, “Kulumsun, ey İsrail, görkemimi senin aracılığınla göstereceğim” dedi. (Yeşaya 49:3)

 

Onları uluslar arasından geri getirip düşman ülkelerinden topladığım zaman, onlar aracılığıyla birçok ulusa kutsallığımı göstereceğim. (Hezekiel 39:27)

 

Her Şeye Egemen RAB diyor ki, O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecekler. (Zekeriya 8:23)

 

Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB’den, İsrail’in Kutsalı’ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek. (Yeşaya 55:5)

 

‘halka antlaşma olmak’ ne demek?

 

Kul eğer İsrail halkı ise halk nasıl halka antlaşma olacak diye sorulmaktadır. Bu ayet iki anlama gelmektedir;

 

İlki, kastedilen diğer uluslardır. Mesih döneminde, tüm uluslar ‘halk’ olarak isimlendirilecekler;

 

Onu ülkede kendim için ekeceğim, Merhamete ermemiş olana acıyacağım, halkım olmayana, ‘halkımsın’ diyeceğim; Onlar da bana, ‘Tanrım’ diyecekler. (Hoşea 2:23)

 

İkincisi ise kayıp İsrail oymaklarıdır. Tövbe eden İsrail aracılığıyla Tanrı kayıp oymakları ortaya çıkaracak ve onları İsrail ülkesine geri getirecek;

 

Yakup’un oymaklarını canlandırmak, sağ kalan İsrailliler’i geri getirmek için Kulum olman yeterli değil. Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. (Yeşaya 49:6)

 

RAB şöyle diyor: “Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, kurtuluş günü sana yardım edecek, Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın, mülk olarak yeni sahiplerine veresin. (Yeşaya 49:8)

 

‘kör gözlerin açılması, zindandaki tutsakların ve cezaevi karanlığında yaşayanların özgür kılınması’ ne demek?

 

Bu bir alegoridir. Tanrı’dan uzak kalmış, Tanrı bilgisinden yoksun kişiler Yahudi Kutsal Kitabı’nda kör, sağır, topal, zindanda veya cezaevinde tutsak olarak anlatılır.

 

Örneğin İsrail halkı için de aynı benzetme yapılır;

 

Ey sağırlar, işitin, Ey körler, bakın da görün! Kulum kadar kör olan var mı? Gönderdiğim ulak kadar sağır olan var mı? Benimle barışık olan kadar, RAB’bin kulu kadar kör olan kim var? Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyorsunuz, Kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz. (Yeşaya 42:18-20)

 

Ancak İsrail halkı tövbe edip Tanrı’ya dönecekler ve onlar aracılığıyla da Tanrı’dan uzak, Tanrı bilgisinden yoksun uluslar Tanrı’ya dönecekler. Yani körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak, tutsaklar serbest bırakılacaklar;

 

Pek çok ulus ona şaşacak, onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, duymadıklarını anlayacaklar. (Yeşaya 52:15)

 

Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim, onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda, karanlığı önlerinde ışığa, engebeleri düzlüğe çevireceğim. Yerine getireceğim sözler bunlardır. Onlardan geri dönmem. (Yeşaya 42:16)

 

O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. (Yeşaya 35:5-6)

 

Tutsaklara, ‘Çıkın’, karanlıktakilere, ‘Dışarı çıkın’ diyeceksin. Yol boyunca beslenecek, Her çıplak tepede otlak bulacaklar. (Yeşaya 49:9)

 

‘ruhumu onun üzerine koydum’ ne demek?

 

Bu Tanrısal niteliklerin; peygamberlik, bilgelik, hikmet ve anlayış gibi yeteneklerin İsrail’e verileceğini ifade eder. İsrail de üzerindeki Tanrı’nın Ruh’u aracılığıyla uluslara ışık olup yol gösterecek;

 

Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek. (Yeşaya 59:21)

 

Susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökecek, soyunu kutsayacağım. (Yeşaya 44:3)

 

Sonuç olarak, Tanrı’nın seçtiği kul İsa ya da Muhammed değildir. Hristiyan ve Müslüman iddiası yanlıştır.

 

Septuaginta ne demektedir?

 

Ortodoks Hristiyanlar, ellerinde bulunan Septuaginta dedikleri Grekçe metnin orijinal olduğunu, İbranice Masoretik metnin ise İsa’nın sözde mesihliğini gizleme amacıyla değiştirilmiş bir metin olduğunu iddia etmektedirler. Ancak bu iddia komik ve asılsızdır. Orijinal Septuaginta, yalnızca Tora’nın (Musa’nın İlk Beş Kitabı) Grekçe çevirisidir! Bugün, yayınlanmakta olan Septuaginta, Kilise tarafından Hristiyan öğretileri ile uyumlu bir “Eski Antlaşma” üretmek için oluşturulmuştur.

 

Ortodoks Hristiyanların orijinal kabul ettikleri metinde Yeşaya 42:1 nasılmış bir bakalım;

 

Ἰακὼβ ὁ παῖς μου, ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ· Ἰσραὴλ ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου· ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει·

Iakōb ho pais mou, antilēmpsomai autou; Israēl ho eklektos mou, prosedexato auton hē psychē mou; edōka to pneuma mou ep᾽ auton, krisin tois ethnesin exoisei;

Yakup benim kulumdur, ona yardım edeceğim: İsrail benim seçilmişim, ruhum onu kabul etti; Ruhumu onun üzerine koydum; uluslara adaleti getirecek.

 

İlginçtir ki Ortodoks Hristiyanların orijinal kabul ettikleri Septuaginta’da sözü edilen kulun açıkça Yakup soyu ve İsrail olduğu belirtilmektedir. Böylelikle Matta ile de çelişmektedir.

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

One thought on “Yeşaya 42:1-7 Tanrı’nın seçtiği kul kimdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir