Tora Bilgisi

Yeşaya 53. bölümde sözü edilen kul kimdir? [2] (Yeşaya 52:13 – 53:2)

Önceki yazımızda, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – 53:12 ayetlerinde sözü edilen kulun, “doğru kalan Yakup soyu, İsrail halkı” olduğunu kanıtlamıştık.

 

Bu yazımızda ise, yine, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – 53:2 ayetlerini açıklayacağız.

 

Yeşaya 52:13

 

Bakın, kulum başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğince yüceltilecek. (Yeşaya 52:13)

 

Tanrı, bu ayette, doğru kalan Yakup soyunun, İsrail halkının başarılı olacağını, üstün olacağını, yüceltileceğini söylemektedir. Zira, doğru kişilerin ödülü budur:

 

Doğru kişileri başarıya ulaştırır, kalkanıdır dürüst yaşayanların. (Süleyman’ın Özdeyişleri 2:7)

 

Gözlerini doğru kişiden ayırmaz, onu krallarla birlikte tahta oturtur, sonsuza dek yükseltir. (Eyüp 36:7)

 

Mesih döneminde, Tanrı, doğru kalan Yakup soyunu, İsrail halkını yüceltecek:

 

Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB’den, İsrail’in Kutsalı’ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek. (Yeşaya 55:5)

 

Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün. Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım. Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde onları yüceltip onurlandıracağım. O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim. Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak, dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım. (Sefanya 3:19-20)

 

Yeşaya 52:14

 

Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, insana benzer yanı kalmadı. (Yeşaya 52:14)

 

Tanrı, bu ayette, birçoklarının yani ulusların, doğru kalan Yakup soyunun, İsrail halkının karşısında dehşete düştüğünü söylemektedir.

 

Tora’da, ulusların, İsrail halkının sürgün edilmesi, acı çekmesi karşısında şaşkına dönecekleri, dehşete düşeceklerinden söz edilmiştir:

 

Ülkenizi viran edeceğim, oraya yerleşen düşmanlarınız bile şaşkına dönecek. (Levililer 26:32)

 

RAB’bin sizi süreceği bütün uluslar başınıza gelenlerden dehşete düşecek; sizi aşağılayacak, sizinle eğlenecekler. (Yasa’nın Tekrarı 28:37)

 

İsrail halkının sürgüne gönderilme nedeni, Tanrı’nın buyruklarına uymamaları, günah işlemeleri ve bundan tövbe etmemeleriydi.

 

İsrail halkı sürgüne gönderildiğinde, elbette ki halkın tamamı suçlu değildi. Sürgüne gönderilen halkın içerisinde, doğru kalan, Tanrı’nın buyruklarına uyan İsrailliler de vardı.

 

Tanrı’nın buyruklarına uymayan İsraillilerle birlikte, Tanrı’ya bağlı kalan İsrailliler de sürgünde acı çekip eziyet gördüler:

 

Halkım boş yere alınıp götürüldü, benim burayla ne ilgim kaldı?” diyor RAB, “Yöneticileri feryat ediyor, adıma günboyu sövülüyor” diyor RAB. (Yeşaya 52:5)

 

Sürgüne gönderilen, doğru kalan Yakup soyunun, İsrail halkının görünüşü ve biçimi bozulmuştur:

 

Beyleri kardan temiz, sütten aktılar, bedence mercandan kızıl, laciverttaşı kadar biçimliydiler. Şimdiyse görünüşleri kömürden kara, sokaklarda tanınmaz oldular. Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular. (Ağıtlar 4:7)

 

Yeşaya 52:14 – 53:1

 

Pek çok ulus ona şaşacak, onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, duymadıklarını anlayacaklar;

“Duyduğumuz habere kim inandı ve RAB’bin kolu kime açığa çıktı?” (Yeşaya 52:15 – 53:1)

 

Uluslar, doğru kalan Yakup soyunun, İsrail halkının kurtuluşu, yüceltimesi karşısında şaşıracaklar, elleriyle ağızlarını kapatacaklar:

 

Bizi Mısır’dan çıkardığın günlerdeki gibi, harikalar yarat halkın için. Uluslar bunu görünce yaptıkları bunca zorbalıktan utanacaklar. Elleriyle ağızlarını kapayacak, kulaklarını tıkayacaklar. (Mika 7:16)

 

Yaşadıkları bu şaşkınlık karşısında,  tepkilerini, ““Duyduğumuz habere kim inandı ve RAB’bin kolu kime açığa çıktı?” diyerek dile getirecekler.

 

Yeşaya 52:13 – 52:15 ayetlerinde konuşan Tanrıdır.

 

Ancak, Yeşaya 53:1 ayetinde konuşan, Yeşaya 52:15 ayetinde sözü edilen, “kendilerine anlatılmamış olanı gören ve duymadıklarını anlayan” ulusları adına konuşan krallardır.

 

Ulusları adına konuşan krallar, duydukları “doğru kalan Yakup soyunun, İsrail halkının kurtuluşu” haberi karşısında şaşıracaklar:

 

Babil’den çıkın, Kildaniler’den kaçın, sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. “RAB, kulu Yakup’un soyunu kurtardı” deyin. (Yeşaya 48:20)

 

“RAB’bin kolu” ifadesi, Tanrı’nın gücünü simgeleyen bir metafordur:

 

Uyan, ey RAB’bin kolu, uyan, kudreti kuşan! Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan! Rahav’ı parçalayan, deniz canavarını yaralayan sen değil miydin? Denizi, engin suların derinliklerini kurutan, Kurtulanların geçmesi için denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin? (Yeşaya 51:9-10)

 

Ulusları adına konuşan krallar,  gözleri önünde, RAB’bin kolunun, doğru kalan Yakup soyuna, İsrail halkına açığa çıkması karşısında şaşıracaklar:

 

Ey Yeruşalim yıkıntıları, hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim’i kurtardı. Bütün ulusların gözü önünde kutsal kolunu sıvadı, dünyanın dört bucağı Tanrımız’ın kurtarışını görecek. (Yeşaya 52:10)

 

Yeşaya 53:2

 

O RAB’bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. (Yeşaya 53:2)

 

Ulusların kralları şaşkınlıklarını dile getirmeye devam etmektedir. Krallar, doğru kalan Yakup soyunu, İsrail halkını, bir fidana, kurak yerde büyüyen bir köke benzetmektedir.

 

Çünkü, doğru kalan Yakup soyu, İsrail halkı, çelimsiz bir fidan gibi, kurak yerdeki bir kök gibi, güçsüz ve zayıftı:

 

Her Şeye Egemen RAB’bin bağı İsrail halkı, hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır. RAB adalet bekledi, zorbalık gördü; doğruluk bekledi, feryatlar duydu. (Yeşaya 5:7)

 

Ancak, Mesih döneminde, Tanrı’nın fidanı, doğru kalan Yakup soyu, İsrail halkı güçlenecek:

 

Halkının hepsi doğru kişiler olacak; El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. (Yeşaya 60:21)

 

Çiy gibi olacağım İsrail’e; zambak gibi çiçek açacak, Lübnan sediri gibi kök salacaklar. Dallanıp budaklanacaklar, görkemleri zeytin ağacını, kokuları Lübnan sedirini andıracak. Yine insanlar oturacak gölgesinde; buğday gibi gelişecek, asma gibi serpilecekler; Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar. (Hoşea 14:5-7)

 

 

 

Notlar

 

Hristiyan İncili, Yeşaya 53:1 ayetini, Yuhanna 12:38 ve Romalılar 10:16’da alıntılar. Ancak, yaptığı bu alıntılarda, ayetin başına, orijinal İbranice metinde yer almayan, “Ya Rab” [kýrie] hitabını ekler. Hristiyan İncili’nin, Tanrı sözü üzerinde yaptığı bu oynamanın sebebi, konuşanın, “ulusları adına konuşan krallar” olduğunu gizlemek ve “Yeşaya peygamber” olduğu izlenimini yaratmaktır.

 

Hristiyan çeviride, Yeşaya 53:1 ayetinde, “verdiğimiz habere” olarak tercüme edilen İbranice kelime, “lishmu’athenu” kelimesidir.

 

“lishmu’athenu” kelimesinin kökü, “duymak” anlamına gelen “shama” [שָׁמַע] kelimesidir. Bu nedenle, “lishmu’athenu” kelimesi, “verdiğimiz habere” şeklinde değil, “duyduğumuza” ya da “duyduğumuz habere” olarak tercüme edilmelidir.

 

Common English Bible, Holman Christian Standard Bible, English Standard Version, New Century Version gibi ünlü Hristiyan çevirileri, “lishmu’athenu” kelimesini, “duyduğumuza” olarak tercüme etmiştir.

 

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

2 Yorumlar

  1. […] Şu yazımızda ise, yine, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – 53:2 ayetlerini açıkladık. […]

  2. […] sözü edilen kulun, “doğru kalan Yakup soyu, İsrail halkı” olduğunu kanıtlamıştık. İkinci yazımızda, yine, yalnızca Tanrı sözüne, Yahudi Kutsal Kitabı’na bağlı kalarak, Yeşaya 52:13 – […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir