Tora Bilgisi

Yeşaya 53:10 Mesih’in kendisini kurban edeceğini mi haber vermektedir?

Ayetin Hristiyan tercümesi şu şekildedir;

 

Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB’bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. (Yeşaya 53:10)

 

Bu ayetin doğru tercümesi şöyledir;

 

Ama Aşem onun ezilmesini, hastalanmasını arzuladı. Eğer canını Aşam [kurbanı] yaparsa tohumunu görecek ve günleri uzayacak ve Aşem’in arzusu onun eliyle başarılı kılınacak. (Yeşaya 53:10)

 

Bu ayetler Mesih hakkında değildir. Yeşaya 52:13-53:12 arasında sözü edilen kul İsrail’dir. Bakınız.

 

Bu bir ezgi; şiirdir ve dolayısıyla alegorik anlatımlar içerir.

 

Aşam [suç] kurbanı nedir?

 

Aşam kurbanı, bilerek ve isteyerek işlenen günahlar sonrasında kişinin pişman olup tövbe etmesi sonucu sunulan kurbandır.

 

İsrail’in canını Aşam kurbanı yapması demek, bilerek ve isteyerek işlediği günahlardan pişman olarak tövbe etmesi demektir.

 

Yani İsrail tövbe ederek Tanrı’ya dönerse tohumunu görecek [çoğalacak] ve günleri uzayacak. Aynısını Tora da belirtmektedir;

 

Bu sayede, sana emretmekte olduğum tüm hükümlerini ve emirlerini yaşamının tüm günlerinde gözetme suretiyle Tanrın Aşem’den çekineceksin – sen, oğlun ve torunun – ve bu sayede günlerin uzayacaktır. Atalarının Tanrısı Aşem’in sana konuştuğu şekilde süt ve balın aktığı ülkede senin iyiliğin ve fazlasıyla çoğalman için, bu emirleri dinle İsrail ve titizlikle uygula. (Yasa’nın Tekrarı 6:2-3)

 

Tanrı’nın kabul ettiği kurban neydi?

 

Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. (Mezmurlar 51:17)

 

Peki Tanrı neden İsrail’in ezilmesini, hastalanmasını arzuladı?

 

Belki Yahuda halkı başına getirmeyi tasarladığım bütün felaketleri duyar da kötü yolundan döner; ben de suçlarını, günahlarını bağışlarım. (Yeremya 36:3)

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nın birçok ayetinde görüyoruz ki Tanrı, halkı İsrail’in tövbe edip kendisine dönmesi için ona sıkıntı verir.

 

Mesih kimlere gelecek?

 

RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. (Yeşaya 59:20)

 

Mesih de tövbe eden yani canını Aşam kurbanı yapan İsrail’e gelecek. 

 

Pavlus, Romalılar 11:26-27’de, Yeşaya 59:20-21’den alıntı yapmıştır:

 

Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Siyon’dan gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak. Onların günahlarını kaldıracağım zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur.” (Romalılar 11:26-27)

 

Ancak bu alıntıyı yaparken, ayette yer alan ‘Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek’ kısmını, ‘Kurtarıcı Siyon’dan gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.’ şeklinde değiştirmiştir.

 

Pavlus neden Tanrı sözünü değiştirmektedir? Bunu yaparken neye güvenmektedir? Bu tür hileler yaparak bizi Hristiyan yapabileceğini mi sanmaktadır?

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir