Tora Bilgisi

Yeşaya 61:1-3 İsa ile gerçekleşti mi?

Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak – kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek – için RAB beni gönderdi. Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için, Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin. (Yeşaya 61:1-3)

 

Hristiyan İncili ve Hristiyanlar, bu ayetlerin İsa hakkında olduğunu ve İsa ile gerçekleştiğini iddia etmektedir;

 

İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.” Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O’na bakıyordu. İsa, “Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir” diye konuşmaya başladı. (Luka 4:16-21)

 

Yeşaya 61:1-3 ayetlerinde konuşan kişi Mesih değil Yeşaya’nın kendisidir.

 

Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir.’

 

Yeşaya peygamber, ‘Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir’ derken kendisinin peygamber olduğunu ifade etmiştir. Ruhun üzerine inmesi, peygamberliği anlatır;

 

RAB’bin Ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin. (1. Samuel 10:6)

 

Yeşaya peygamber, bu ayetlerde Tanrı’nın kendisini peygamber olarak görevlendirme amacını açıklamaktadır;

 

Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak – kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek – için RAB beni gönderdi.

 

Yeşaya peygamber bir ayette şöyle demektedir;

 

Ben ve RAB’bin bana verdiği çocuklar, Siyon Dağı’nda oturan Her Şeye Egemen RAB’bin İsrail’deki belirtileri ve işaretleriyiz. (Yeşaya 8:18)

 

Yeşaya, ‘Tanrı kurtuluştur’ anlamına gelir. Yeşaya peygamberin peygamber olarak görevlendirilme amacı Mesih dönemini; İsrail halkının kurtuluşunu müjdelemektir. Yeşaya 61:1-3 ayetleri bunu anlatır.

 

Mesih döneminde sürgün İsrail halkı İsrail ülkesine dönecekler ve kenti onararak orada yaşayacaklar;

 

Uluslar için sancak kaldıracak, sürgün İsrailliler’i toplayacak, dağılmış Yahudalılar’ı dünyanın dört bucağından bir araya getirecek. (Yeşaya 11:12)

 

Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: İsrailliler’i gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. Onları ülkede, İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa bölünmeyecekler. (Hezekiel 37:21-22)

 

O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar. (Yeşaya 61:4)

 

Mesih de onların kralı olacak;

 

Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların prensi olacak. (Hezekiel 37:24-25)

 

İsrail halkı Mesih döneminde özgür bir biçimde ülkelerinde yaşayacaklar, Tanrı’ya ibadet edecekler. Uluslar artık İsrail halkını hor görmeyecekler tersine İsrail halkını övecekler;

 

Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler; seni hor görenlerin hepsi, ‘RAB’bin kenti, İsrail’in Kutsalı’nın Siyon’u’ diyerek ayaklarına kapanacaklar. (Yeşaya 60:14)

 

Sizlerse RAB’bin kâhinleri, Tanrımız’ın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, zenginlikleriyle övüneceksiniz. (Yeşaya 61:6)

 

Soylarından gelenler uluslar arasında, torunları halklar arasında tanınacak. Onları gören herkes RAB’bin kutsadığı soy olduklarını anlayacak. (Yeşaya 61:9)

 

Her Şeye Egemen RAB diyor ki, O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecekler. (Zekeriya 8:23)

 

Mesih döneminde savaşlar sona erecek ve dünyada barış hakim olacak;

 

RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya 2:4)

 

Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. (Yeşaya 11:6-8)

 

Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin. (Yeşaya 60:18)

 

Savaş arabalarını Efrayim’den, atları Yeruşalim’den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak.. (Zekeriya 9:10)

 

Mesih döneminde Üçüncü ve Ebedi Kutsal Tapınak inşa edilecek ve kurbanlar tekrardan sunulacak;

 

RAB’be hizmet etmek, O’nun adını sevmek, kulu olmak için O’na bağlanan yabancıları, Şabat Günü’nü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi, kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edilecek çünkü evime ‘Bütün ulusların dua evi’ denecek. (Yeşaya 56:6-7)

 

Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail’i kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlayacaklar. (Hezekiel 37:26-28)

 

RAB’bin Tapınağı’nın kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar. Birçok ulus gelecek, Haydi, RAB’bin Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na çıkalım‛ diyecekler, O bize kendi yolunu öğretsin, biz de O’nun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon’dan, RAB’bin sözü Yeruşalim’den çıkacak.‛ (Mika 4:1-2)

 

İsa döneminde İsrail halkı sürgünden ülkelerine döndü mü?  Hayır!

İsa döneminde sürgünden dönen İsrail halkı kentleri onarıp orada yaşadılar mı? Hayır!

İsa döneminde sürgünden dönen İsrail halkı İsrail ülkesinde tek bir krallık oldu mu? Hayır!

İsa döneminde İsa, İsrail Krallığı’nı yönetti mi? Hayır!

İsa döneminde, yaslı İsrail halkı avutulup yaraları sarıldı mı? Hayır!

İsa döneminde, uluslar İsrail’i hor görmeyi bıraktılar mı? Hayır!

İsa döneminde İsrail halkı özgürçe yaşayıp Tanrı’ya kulluk edebildiler mi? Hayır!

İsa döneminde, savaşlar sona erip barış hakim oldu mu? Hayır!

İsa döneminde, üçüncü ve ebedi Kutsal Tapınak inşa edildi mi? Hayır!

 

Bunların hiçbiri gerçekleşmediğine göre İsa, Mesih değildir ve Luka 4:16-21’de iddia ettiği gibi Yeşaya 61:1-3 ayetleri yerine gelmemiştir.

 

Peki İsa döneminde ne oldu?

 

İsa döneminde, İsrail halkı Romalılar tarafından sürgüne gönderildi.

İsa döneminde, İsrail kentleri yıkıldı.

İsa döneminde İsrail Roma Egemenliği altındaydı.

İsa döneminde İsrail halkı sürgün ve Roma eziyetleri nedeniyle yas tuttu.

İsa döneminde, ikinci Kutsal Tapınak yıkıldı ve kurbanlar sunulamaz oldu.

İsa döneminden bu yana savaşlar arttı.

Hristiyan inancıyla birlikte Yahudiler daha çok hor görülmeye ve eziyet çekmeye başlandı.

 

Dünya tarihinde, Mesih döneminde gerçekleşmesi gerekenlerin tam tersinin gerçekleştiği başka bir dönem yoktur!

 

Luka’nın Tanrı sözünü değiştirmiştir

 

İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.  (Luka 4:16-19)

 

Luka, söz konusu ayetlerde ‘körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için’ ifadesinin yazılı olduğunu iddia etmektedir fakat orijinal metinde öyle bir ifade yer almamaktadır;

 

Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon’da yas tutanlara yardım sağlamak – kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek – için RAB beni gönderdi. Öyle ki, RAB’bin görkemini yansıtmak için, Onlara “RAB’bin diktiği doğruluk ağaçları” densin. (Yeşaya 61:1-3)

 

 

Luka İncili’nin yazarı Yahudi Kutsal Kitabı üzerinde nasıl oynama yapabilir? Bunu yapma hakkını nereden almaktadır?  Bunu yaparken neye güvenmektedir? Ayetler üzerinde oynama yaparak bizi Hristiyan yapabileceğini mi zannetmektedir? Tanrı sözü olduğu iddia edilen bir metinde nasıl böyle bir hata olabilir?

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir