Tora Bilgisi

Yeşaya 7:14 ayeti, Mesih’in bakireden doğacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili, İsa’nın bakire Meryem’den doğduğunu ve bu olayın peygamber aracılığıyla önceden bildirildiğini iddia etmektedir:

 

İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. (Matta 1:18-23)

 

Hristiyan İncili, İsa’nın bakireden doğumunun önceden bildirildiğini göstermek için Yeşaya 7:14 ayetini kullanmaktadır.

 

Yeşaya 7:14 ayetinin alıntılandığı Matta 1:23’ün Grekçe metnini ve transliterasyonunu inceleyelim:

 

ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός.

idoù hē parthénos en gastrì héxei kaì téxetai hyión, kaì kalésousin tò ónoma autoû emmanouḗl, hó estin methermēneuómenon meth᾽ hēmō̂n ho theós.

 

parthénos” kelimesi, “bakire”; “en gastrì héxei” ifadesi, “gebe kalacak”; “kalésousin” kelimesi, “koyacaklar” anlamına gelmektedir.

 

Matta 1:23’ün tercümesi şöyle olmalıdır:

 

İşte, bakire gebe kalacak ve bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. (Matta 1:23)

 

Matta 1:23’ün diğer Hristiyan tercümeleri sırasıyla şöyledir:

 

İşte bakire kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak; ve onun adını Emmanuel koyacaklar; ki o, ‘Tanrı bizimledir’ diye tercüme olunur. (Matta 1:23 – Bünyamin Candemir)

İşte erden kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. O’nun adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel ‘Tanrı bizimle’ demektir. (Matta 1:23 – Thomas Cosmades)

Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. (Matthew 1:23 – King James Version)

The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel” – which means “God with us” –  (Matthew 1:23 – New International Version)

 

Yeşaya 7:14 ayetinin Hristiyan tercümeleri şöyledir:

 

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. (Yeşaya 7:14 – Yeni Çeviri)

Bunun için Rab kendisi size bir alâmet verecek; işte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel koyacak. (İşaya 7:14 – Eski Çeviri)

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. (Isaiah 7:14 – King James Version)

Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel. (Isaiah 7:14 – New International Version)

 

Yeşaya 7:14 ayetinin İbranice orijinal metnini ve transliterasyonunu inceleyelim:

 

לָ֠כֵן יִתֵּ֨ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם אֹ֑ות הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמֹ֖ו עִמָּ֥נוּ אֵֽל

lakhen yitten adonai hu lakhem owth hinneh ha’almah harah weyoledeth ben weqarath shemow immanu el

 

“lakhen” kelimesi, “bu yüzden”; “yitten” kelimesi, “verecek”; “adonai” kelimesi, “Rab”; “hu” kelimesi, “kendisi”; “lakhem” kelimesi, “size”; “owth” kelimesi, “bir işaret”; “hinneh” kelimesi, “işte”; “ha’almah” kelimesi, “genç kadın”; “harah” kelimesi, “gebe”; “weyoledeth” kelimesi, “doğuracak”; “ben” kelimesi, “bir oğul”; “weqarath” kelimesi, “koyacak”; shemow” kelimesi, “adını”; “immanu el” ifadesi, “İmmanuel” olarak tercüme edilmelidir.

 

Hristiyan tercümelerde, “bakire [virgin]” olarak çevrilen İbranice kelime, “עַלְמָה” yani “almah” kelimesidir. “almah” kelimesi, “bakire” anlamına değil, “genç kadın” anlamına gelmektedir. Kişinin cinsel geçmişi ile hiçbir ilgisi bulunmayıp yalnızca yaşı ile ilgilidir.

 

almah” kelimesi, feminen bir kelimedir. Söz konusu kelimenin maskülen biçimi, “עֶלֶם” yani “elem” kelimesidir. “elem” kelimesi, Yahudi Kutsal Kitabı’nda yalnızca iki yerde, 1. Samuel 17:56 ve 1. Samuel 20:22 ayetlerinde kullanılmaktadır.

 

Söz konusu ayetleri inceleyelim:

 

יֹּ֖אמֶר הַמֶּ֑לֶךְ שְׁאַ֣ל אַתָּ֔ה בֶּן־מִי־זֶ֖ה הָעָֽלֶם

yomer hammelekh she’al attah ben-mi-zeh ha’alem

Kral Saul, “Bu gencin kimin oğlu olduğunu öğren” diye buyurmuştu. (1. Samuel 17:56 – Yeni Çeviri)

And the king said, Enquire thou whose son the stripling is. (1 Samuel 17:56 – King James Version)

The king said, “Find out whose son this young man is.” (1 Samuel 17:56 – New International Version)

But if I say thus unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee; go thy way: for the LORD hath sent thee away. (1 Samuel 20:22 – King James Version)

 

elem” kelimesi, 1. Samuel 17:56 ve 1. Samuel 20:22 ayetlerinde, “genç”, “stripling [delikanlı]” ve “young man [genç adam]” olarak tercüme edilmiştir. Eğer “עַלְמָה” yani “almah” kelimesi, “bakire” anlamına geliyor olsaydı, “עֶלֶם” yani “elem” kelimesi de “bakir” anlamına gelirdi.

 

Hristiyan tercümelerde, “gebe kalacak [shall/will conceive]” olarak çevrilen İbranice kelime, “הָרָה֙” yani “harah” kelimesidir. “harah” kelimesi, “gebe kalacak” anlamına değil, “gebe” anlamına gelmektedir.

 

וְכִֽי־יִנָּצ֣וּ אֲנָשִׁ֗ים וְנָ֨גְפ֜וּ אִשָּׁ֤ה הָרָה֙ וְיָצְא֣וּ יְלָדֶ֔יהָ וְלֹ֥א יִהְיֶ֖ה אָסֹ֑ון עָנֹ֣ושׁ יֵעָנֵ֗שׁ כַּֽאֲשֶׁ֨ר יָשִׁ֤ית עָלָיו֙ בַּ֣עַל הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֖ן בִּפְלִלִֽים

wekhi-yinnatsu anashim wenogphu ishshah harah weyots’u yeladeiha welo yihyeh asown anowsh ye’anesh ka’asher yashith alaiw ba’al ha’ishshah wenathan biphlilim

İki kişi kavga ederken gebe bir kadına çarpar, kadın erken doğum yapar ama başka bir zarar görmezse, saldırgan, kadının kocasının istediği ve yargıçların onayladığı miktarda para cezasına çarptırılacaktır. (Mısır’dan Çıkış 21:22)

If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman’s husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine. (Exodus 21:22 – King James Version)

If people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman’s husband demands and the court allows. (Exodus 21:22 – New International Version)

 

harah” kelimesi, Mısır’dan Çıkış 21:22 ayetinde, doğru olarak “gebe”, “with child”, “pregnant” şeklinde tercüme edilmişken, neden Yeşaya 7:14 ayetinde yanlış olarak “gebe kalacak [shall/will conceive]” şeklinde tercüme edilmiştir?

 

Mısır’dan Çıkış 21:22 ayetinde, “ishshah harah” ifadesini görmekteyiz. “ishshah harah” ifadesi, “gebe bir kadın”, “a woman with child”, “a pregnant woman” olarak tercüme edilmiştir. Yeşaya 7:14 ayetinde de aynı kelime düzeni ile, “ha’almah harah” ifadesini görmekteyiz. “ishshah harah” ifadesi nasıl halihazırda gebe olan bir kadından söz ediyorsa, “ha’almah harah” ifadesi de, gelecekte gebe kalacak olan bir genç kadından değil, halihazırda gebe olan bir genç kadından söz etmektedir.

 

Yeşaya 7:14 ayetinin doğru tercümesi şöyle olmalıdır:

 

Bu yüzden, Rab, kendisi, size bir işaret verecek; İşte! Genç kadın gebe ve bir oğul doğuracak ve adını İmmanuel koyacak. (Yeşaya 7:14)

Yeşaya 7:14 ayeti ne hakkındadır?

 

Yeşaya 7:14 ayetinin ne hakkında olduğunu anlamının tek yolu, ayetin öncesini ve sonrasını göz önünde bulundurmak, bağlamı içerisinde değerlendirmektir.

 

Uzziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı’yken, Aram Kralı Resin’le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalim’e saldırdılar, ama ele geçiremediler. Davut’un torunları Aram’ın Efrayimliler’le güçbirliği ettiğini duydular. Ahaz’la halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı. Bu arada RAB Yeşaya’ya şöyle seslendi: “Ahaz’ı karşılamak için oğlun Şear-Yaşuv’la birlikte Yukarı Havuz’un su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlası’na giden yola çık. Ona de ki, ‘Dikkatli ve sakin ol, korkma! Şu tüten iki yanık odun parçasının – Aram Kralı Resin’le Remalya’nın oğlunun – öfkesinden korkma. Aram, Efrayim ve Remalya’nın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki, Haydi, Yahuda’ya saldıralım, halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim, Taveal’ın oğlunu kral ilan edelim. Buna karşılık Egemen RAB diyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek. Çünkü Şam sadece Aram’ın başkenti, Resin de sadece Şam’ın başıdır. Efrayim’e gelince, altmış beş yıl içinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak. Samiriye sadece Efrayim’in başkenti, Remalya’nın oğlu da sadece Samiriye’nin başıdır. Bana güvenmezseniz, güvenlikte olamazsınız.’  (Yeşaya 7:1-9)

 

Aram Kral Resin’le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah, Yeruşalim’e, saldırıp ele geçiremez. Bunun üzerine Aram, Efrayim ile güç birliği eder. Bundan dolayı, Kral Ahaz, Davut’un torunları ve Yahuda halkı korkmaya başlar. Çünkü karşılarında Efrayim desteği ile Aram Kralı Resin ve Remalya’nın oğlu İsrail Kralı Pekah vardır. Bu sefer öncekinden daha güçlülerdir.

 

Tanrı, Yeşaya peygambere, oğlu Şear-Yaşuv’u da yanına alarak Yahuda Kralı Ahaz’ı karşılamasını, Yeşaya peygamberden Kral Ahaz’a, Efrayim destekli Aram Kralı Resin ile Remalya’nın oğlu İsrail Kralı Pekah’ın Yahuda Krallığı’nı ele geçirmeyi ve kendisini tahttan indirip Taveal’ın oğlunu kral ilan etmeyi tasarladıklarını ancak  onlardan korkmaması gerektiğini, bu tasarılarının gerçekleşmeyeceğini söylemesini ister.

 

RAB Ahaz’a yine seslendi: “Tanrın RAB’den bir işaret iste; ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun.” Ama Ahaz, “Hayır, istemem, RAB’bi sınamam” dedi. Bunun üzerine Yeşaya, “Dinleyin, ey Davut’un torunları!” dedi, “İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrım’ın sabrını mı taşırıyorsunuz? Bu yüzden, Rab, kendisi, size bir işaret verecek; İşte! Genç kadın gebe ve bir oğul doğuracak ve adını İmmanuel koyacak. Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek. Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak. (Yeşaya 7:10-16)

 

Yeşaya peygamber, Kral Ahaz’dan, Aram Kralı Resin ile Remalya’nın oğlu İsrail Kralı Pekah’ın tasarılarının gerçekleşmeyeceğine dair bir işaret istemesini ister. Kral Ahaz da “Tanrı’yı sınamam” diyerek reddeder. Bunun üzerine Yeşaya, Kral Ahaz’ın istememesine rağmen Tanrı’nın kendisinin bir işaret vereceğini, gebe olan genç kadının bir oğul doğurup adını İmmanuel koyacağını, İmmanuel’in kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden Aram Kralı Resin ile Remalya’nın oğlu İsrail Kralı Pekah’ın topraklarının ıssız kalacağını, dolayısıyla tasarılarının gerçekleşmeyeceğini söylemektedir.

 

Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileser’e: “Senin kulun kölenim; gel, bana saldıran Aram ve İsrail krallarının elinden beni kurtar” diye ulaklar gönderdi. RAB’bin Tapınağı’nda ve sarayın hazinelerinde bulunan altın ve gümüşü armağan olarak Asur Kralı’na gönderdi. Asur Kralı Ahaz’ın isteğini olumlu karşıladı, saldırıp Şam’ı ele geçirdi. Kent halkını Kîr’e sürüp Resin’i öldürdü. (2. Krallar 16:7-9)

İsrail Kralı Pekah’ın krallığı sırasında, Asur Kralı Tiglat-Pileser İsrail’in İyon, Avel-Beytmaaka, Yanoah, Kedeş, Hasor kentleriyle Gilat, Celile ve Naftali bölgelerini ele geçirerek halkı Asur’a sürdü. Yahuda Kralı Azarya oğlu Yotam’ın krallığının yirminci yılında Ela oğlu Hoşea, Remalya oğlu Pekah’a düzen kurdu ve onu öldürüp yerine kendisi kral oldu. (2. Krallar 15:29-30)

 

2. Krallar kitabında, Aram Kralı Resin ile Remalya’nın oğlu İsrail Kralı Pekah’ın öldürüldüklerini, halklarının sürüldüklerini okumaktayız. Bu da, Yahuda Krallığı’nı ele geçirip, ve Kral Ahaz’ı tahttan indirerek Taveal’ın oğlunu kral ilan etme tasarılarının gerçekleşmediğini gösterir.

Zira Kral Ahaz’ın ardından oğlu Hizkiya Yahuda kralı olmuştur:

 

Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti’nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu. (2. Krallar 16:20)

 

Yeşaya 7:14-16’da yer alan peygamberlik mükemmel bir biçimde gerçekleşmiştir. Bu da bize şunu göstermektedir; genç kadın bir oğul doğurmuş, adını İmmanuel koymuş ve İmmanuel henüz kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmemiştir.

 

Söz konusu “genç kadın” kimdir?

 

“genç kadın” anlamına gelen “עַלְמָה” yani “almah” kelimesinin başında, “ha” edatı yer almaktadır. Bu edata, İbranice “היְּ הַיְּדׅיעָה” yani “hay hayiddah” denir. İngilizce’de yer alan “the” ile aynı işlevi görmektedir. Yeşaya peygamberin, “ha’almah”  ifadesini kullanmasından anlıyoruz ki, sözü edilen genç kadın, herhangi bir, belirsiz bir genç kadın değil, Yeşaya ve Kral Ahaz tarafından bilinen ve tanınan bir genç kadındır. Bu genç kadın, Yeşaya peygamberin, kendisi gibi bir peygamber olan karısıdır.

 

Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. RAB bana, “Adını ‘Maher-Şalal-Haş-Baz’ koy” dedi. (Yeşaya 8:3)

 

Tanrı, doğan erkek çocuğa annesinin “İmmanuel”, babasının ise “Maher-şalal-haş-baz” adını koymasını istemiştir.

 

Yeşaya peygamber, kendisinin ve çocuklarının birer belirti ve işaret olduklarını söylemiştir. Yeşaya peygamberin, “pek azı dönecek” anlamına gelen “Şear-Yaşuv” adlı bir oğlu ve “Tanrı bizimledir” ve “serveti hızlandır, ganimeti hızlandır” anlamlarına gelen “İmmanuel” ve “Maher-şalal-haş-baz” adları olan bir oğlu daha olmak üzere toplam iki oğlu vardır.

 

Ben ve RAB’bin bana verdiği çocuklar, Siyon Dağı’nda oturan Her Şeye Egemen RAB’bin İsrail’deki belirtileri ve işaretleriyiz. (Yeşaya 8:18)

 

Yeşaya peygamber, kendisinin ve iki oğlunun birer belirti ve işaret olduğunu söylemektedir. Bundan dolayı çocukların isimleri bu şekildedir.

 

Tanrı, Yeşaya peygamberin ikinci oğluna, kendisinin  “serveti hızlandır, ganimeti hızlandır” anlamına gelen “Maher-şalal-haş-baz” adını koymasını istemiştir. Çocuğun neyin işareti olduğu hemen sonrasında açıklanmaktadır:

 

Çocuk daha ‘Anne, baba’ demesini öğrenmeden, Şam’ın serveti ve Samiriye’nin ganimeti Asur Kralı’na götürülecek. (Yeşaya 8:4)

 

Tanrı, Yeşaya peygamberin ikinci oğluna annesinin “Tanrı bizimledir” anlamına gelen “İmmanuel” adını koymasını istemiştir. Çocuğun neyin işareti olduğu hemen sonrasında açıklanmaktadır:

 

Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak. (Yeşaya 7:16)

 

Çocuğa İmmanuel isminin verilmesi, iddia edildiği gibi çocuğun beden alan Tanrı olduğu anlamına değil, Tanrı’nın Yahuda ile birlikte olduğu, onları koruyup gözettiği anlamına gelir:

 

Ey halklar, yıkıma, bozguna uğrayacaksınız. Yeryüzünün en uç köşeleri, kulak verin. Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın. Evet, savaşa ve bozguna hazır olun. İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir [immanu el]. (Yeşaya 8:9-10)

 

Yeşaya 7:14 ayetinin Mesih ile veya bakireden doğum ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Matta, ayeti bağlamından kopartıp, üzerinde oynamalar yaparak – ki bu açık bir hilekârlıktır – Mesih ile ilgili bir peygamberlik algısı yaratmaya çalışmıştır.

 

Aram Kralı Resin ile Remalya’nın oğlu İsrail Kralı Pekah’tan korkan Kral Ahaz’dan, Davut’un torunlarından ve Yahuda halkından yüzlerce yıl sonra gelen İsa’nın, Aram Kralı Resin ile Remalya’nın oğlu İsrail Kralı Pekah’ın tasarılarının gerçekleşmeyeceğine dair bir işaret olması akıl dışıdır ve mümkün değildir. Bundan dolayı da “çifte peygamberlik” iddiasının hiçbir mantığı ve anlamı yoktur.

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

One thought on “Yeşaya 7:14 ayeti, Mesih’in bakireden doğacağını mı söylemektedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir