Tora Bilgisi

Zekeriya 12:10 ayeti İsa hakkında mıdır?

Zekeriya 12:10 ayetinin Hristiyan tercümeleri şöyledir:

 

Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. [Zekeriya 12:10]

 

And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. [Zechariah 12:10 KJV]

 

Hristiyan misyonerler, Zekeriya 12:10 ayetinin, “deşilecek olan Tanrı-insan Mesih” hakkında olduğunu iddia etmektedirler.

 

Hristiyan İncili ise Zekeriya 12:10 ayetinden alıntı yaparak, ayetin İsa hakkında olduğunu söylemektedir:

 

Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor. [Yuhanna 19:34, 37]

 

But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. And again another scripture saith, they shall look on him whom they pierced. [John 19:34, 37]

 

Kasıtlı yanlış tercüme!

 

Hristiyanlar, Zekeriya 12:10 ayetinde, bakılan ve deşilen aynı kişiymiş gibi göstermek için, ayeti kasıtlı olarak yanlış tercüme etmektedirler.

 

İlgili ifadenin orijinaline bakalım:

 

וְהִבִּ֥יטוּ אֵלַ֖י אֵ֣ת אֲשֶׁר־דָּקָ֑רוּ

 

wehibbitu elai eth asher-daqaru

 

wehibbitu: ve bakacaklar

elai: bana

eth asher: yüzünden

daqaru: deştikleri

 

Doğru çeviri şöyle olmalıdır:

 

… deştikleri yüzünden bana bakacaklar …

 

Zekeriya 12:10 ayetinde, deşilen ve bakılan kişiler birbirinden farklıdır. Ayette, Tanrı konuşmaktadır ve deşilen bir kişi nedeniyle Yahudi halkının kendisine bakacağını söylemektedir.

 

Yuhanna İncili’nin yazarı Tanrı sözünü değiştirmiştir!

 

Yuhanna 19:37’de, Zekeriya 12:10 ayetinin alıntılandığı kısmın Grekçesini inceleyelim:

 

ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν

 

opsontai eis hon exekentēsan

 

 

kopsontai: bakacaklar

eis hon exekentēsan: deştiklerine

 

Zekeriya Peygamber: … deştikleri yüzünden bana bakacaklar …

Yuhanna İncili yazarı: … deştiklerine bakacaklar …

 

Yuhanna İncili’nin yazarı, Tanrı sözünü nasıl değiştirebilmektedir? Bunu yaparken kime güvenmektedir? Tanrı sözünü değiştirerek bizi Hristiyan yapabileceğini mi zannetmektedir? Bu, açık bir sahtekarlık değil midir?

 

 

Yuhanna İncili’nin yazarı Septuagint’ten mi alıntı yapmaktadır?

 

Zekeriya 12:10 Septuagint:

 

καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται

 

kai epiblepsontai pros me anth᾽ hōn katōrchēsanto kai kopsontai

 

 

Oxford Study Press A New English Translation of the Septuagint:

 

 

… and they shall look upon me, because they have danced triumphantly …

 

… ve zaferle dans ettikleri için bana bakacaklar …

 

 

Brenton Septuagint Çevirisi:

 

… and they shall look upon me, because they have mocked me …

 

… ve benimle alay ettikleri için bana bakacaklar …

 

 

Görüldüğü gibi, Yuhanna İncili’nin yazarı tarafından yapılan alıntı ile Septuagint’in dahi hiçbir ilgisi yoktur! Hem İbranice orijinal metin ile hem de günümüzde Septuagint adı verilen metin ile uyumsuzdur.

 

Zekeriya 12:10 ayeti ne anlatmaktadır?

 

Raşi, Zekeriya 12:10 ayeti ile ilgili şöyle demektedir:

 

Bilgelerimiz, bunu Suka bölümünde (52a) öldürülen Maşiah ben Yosef’e atıfta bulunarak açıkladılar.

 

Talmud Suka 52a’da bu ayetin, Maşiah ben David’in gelişiyle gerçekleşecek olan nihai kurtuluştan önce Magog ülkesinden Gog savaşında öldürülen Maşiah ben Yosef hakkında olduğu söylenmektedir.

Yosef [Yusuf], Kuzey İsrail’i, on oymağı temsil etmektedir.

 

Zekeriya 12. Bölümü inceleyelim:

 

Yeruşalim’i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kâse yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacak. O gün Yeruşalim’i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalim’e karşı birleşecek. [Zekeriya 12:2-3]

 

Zekeriya 12. bölüm, tüm ulusların Yeruşalayim’e karşı birleşeceği, İsrail’e karşı savaşacağı Magog ülkesinden Gog savaşından söz etmektedir.

 

Hezekiel Peygamber de aynı savaşa ilişkin peygamberlikte bulunmuştur:

 

Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail’in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. [Hezekiel 38:16]

 

Devam edelim:

 

Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Deştikleri yüzünden bana bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. O gün Yeruşalim’de tutulan yas, Megiddo Ovası’nda, Hadat-Rimmon’da tutulan yas gibi büyük olacak. Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak: Davut, Natan, Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler. Her boyun erkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacak. O gün Davut soyunu ve Yeruşalim’de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. [Zekeriya 12:10-14, 13:1]

 

Magog ülkesinden Gog savaşı sırasında, savaşta deşilen yani öldürülen birisi nedeniyle, Yahudi halkı yas tutacak ve Tanrı’ya bakacaklar yani tövbe edecekler.

 

Tutulacak olan yas, Megiddo Ovası’nda, Hadat-Rimmon’da tutulan yasa benzetilmektedir.

 

Peki Megiddo Ovası’nda, Hadat-Rimmon’da ne oldu?

 

Ne var ki, Yoşiya onunla savaşmaktan vazgeçmediği gibi, Tanrı’nın Neko aracılığıyla söylediği sözlere de aldırış etmedi. Kılık değiştirip Megiddo Ovası’nda Neko ile savaşmak üzere yola çıktı. Okçular Kral Yoşiya’yı vurunca, kral görevlilerine, “Beni buradan götürün, ağır yaralıyım!” dedi. Görevlileri onu savaş arabasından çıkarıp kendisine ait başka bir arabaya koyarak Yeruşalim’e götürdüler. Yoşiya öldü ve atalarının mezarlığına gömüldü. Bütün Yahuda ve Yeruşalim halkı onun için yas tuttu. Yeremya Yoşiya için bir ağıt yazdı. Kadın, erkek bütün ozanlar bugüne dek ağıtlarında Yoşiya’yı anarlar. İsrail’de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar Ağıtlar Kitabı’nda yazılıdır. [2. Tarihler 35:22-25]

 

Kral Yoşiya’nın savaştaki ölümü nedeniyle Yahudi halkı nasıl yas tuttuysa, Magog ülkesinden Gog savaşında gerçekleşecek olan bir ölüm nedeniyle de yas tutacaklardır.

 

Yahudi Sözlü Geleneği, öldürülecek olan bu kişiyi, Maşiah ben Yosef olarak adlandırmaktadır. Maşiah ben Yosef, Magog ülkesinden Gog savaşında, Yahudi halkına liderlik eden görevli bir kişi veya kişi grubunu ifade etmektedir.

 

Maşiah ben Yosef, beklenen Mesih değildir. Talmud Rabbileri, liderlik konumundaki kişileri veya görevli kişileri, “maşiah” olarak adlandırmaktadır. Maşiah ben Yosef’in savaştaki ölümü nedeniyle, Yahudi halkı kitlesel olarak yas tutacak ve Tanrı’ya dönecektir yani tövbe edecektir. Yahudi halkının tövbe edip Tanrı’ya dönmesi de, Maşiah ben David’in yani beklenen Mesih’in gelişini tetikleyecektir.

 

Çünkü Mesih’in gelmesi için, Yahudi halkının kitlesel olarak tövbe ederek Tanrı’ya dönmesi gerekmektedir:

 

RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. [Yeşaya 59:20]

 

 

Sonuç olarak, Zekeriya 12:10 ayetinin İsa ile hiçbir ilgisi yoktur. İsa’nın çarmıh senaryosunun Zekeriya 12:10 ayetine göre kurgulanmış olması, ayetin İsa hakkında olduğunu göstermemektedir.

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. [Yasa’nın Tekrarı 13:5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir