Tora Bilgisi

Zekeriya 9:9 İsa tarafından gerçekleştirildi mi?

Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil, kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor! (Zekeriya 9:9)

Bu peygamberlik gerçekten Mesih hakkındadır. Hristiyan İncili, bu peygamberliği alıntılayarak İsa tarafından gerçekleştirildiğini iddia eder:

Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci Köyü’ne geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, ‘Rab’bin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek’ dersiniz.” Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: “Siyon kızına deyin ki, ‘İşte, alçakgönüllü Kralın, eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor.” ”Öğrenciler gidip İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: “Davut Oğlu’na hozana! Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!” İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, “Bu kimdir?” diyerek çalkandı. Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır” diyordu. (Matta 21:1-11)

Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa’nın Yeruşalim’e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak O’nu karşılamaya çıktılar. “Hozana! Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, “Korkma, ey Siyon kızı! İşte, Kralın sıpaya binmiş geliyor.” Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin O’nun hakkında yazıldığını, halkın bunları O’nun için yaptığını hatırladılar. (Yuhanna 12:12-16)

Öncelikle bu ayette çeşitli çeviri hataları bulunmaktadır. Bu nedenle orijinal metni transliterasyonu ile inceleyelim:

גִּילִ֨י מְאֹ֜ד בַּת־צִיֹּ֗ון הָרִ֙יעִי֙ בַּ֣ת יְרוּשָׁלִַ֔ם הִנֵּ֤ה מַלְכֵּךְ֙ יָ֣בֹוא לָ֔ךְ צַדִּ֥יק וְנֹושָׁ֖ע ה֑וּא עָנִי֙ וְרֹכֵ֣ב עַל־חֲמֹ֔ור וְעַל־עַ֖יִר בֶּן־אֲתֹנֹֽות

gîlî mĕʾōd bat-ṣiyyōwn hārîʿiy bat yĕrûšālaim hinnē malkēk yābōwʾ lāk ṣaddîq wĕnōwšāʿ hûʾ ʿāniy wĕrōkēb ʿal-ḥămōwr wĕʿal-ʿayir ben-ʾătōnōwt

 • gîlî: sevin
 • mĕʾōd: çok
 • bat-ṣiyyōwn: Siyon kızı
 • hārîʿiy: bağır
 • bat yĕrûšālaim: Yeruşalayim kızı
 • hinnē: işte
 • malkēk: kralın
 • yābōwʾ: gelecek
 • lāk: sana
 • ṣaddîq: adil
 • wĕnōwšāʿ: ve kurtarıcı
 • hûʾ: o
 • ʿāniy: alçakgönüllü
 • wĕrōkēb: ve binen
 • ʿal-ḥămōwr: eşeğin üzerine
 • wĕʿal-ʿayir: erkek eşeğin üzerine
 • ben-ʾătōnōwt: dişi eşeğin oğlu

 

Doğru çeviri şu şekilde olmalıdır;

Çok sevin Siyon kızı, bağır Yeruşalayim kızı! İşte kralın sana gelecek; O adil ve kurtarıcı ve alçakgönüllü; eşeğin üzerine; erkek eşeğin üzerine; dişi eşeğin oğluna binen…

Hristiyan İncili’nin bu iddiası yanlıştır. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir, Kutsal Kitap’taki ayet ayrımları insan yapımı yapay ayrımlardır. Zekeriya 9:9 ile Zekeriya 9:10 bütün bir peygamberliktir.

Savaş arabalarını Efrayim’den, atları Yeruşalim’den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak, onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat’tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. (Zekeriya 9:10)

Orijinal metni ve transliterasyonunu inceleyelim:

וְהִכְרַתִּי־רֶ֣כֶב מֵאֶפְרַ֗יִם וְסוּס֙ מִיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְנִכְרְתָה֙ קֶ֣שֶׁת מִלְחָמָ֔ה וְדִבֶּ֥ר שָׁלֹ֖ום לַגֹּויִ֑ם וּמָשְׁלֹו֙ מִיָּ֣ם עַד־יָ֔ם וּמִנָּהָ֖ר עַד־אַפְסֵי־אָֽרֶץ

hikrattî-rekeb mēʾeprayim wĕsûs mîrûšālaim wĕnikrĕtāh qešet milḥāmâ wĕdibber šālōwm laggōwyim ûmošlōw miyyām ʿad-yām ûminnāhār ʿad-ʾapsê-ʾāreṣ

 • wĕhikrattî: keseceğim
 • rekeb: savaş arabaları
 • mēʾeprayim: Efrayim’den
 • wĕsûs: atlar
 • mîrûšālaim: Yeruşalayim’den
 • wĕnikrĕtāh: ve kesilecek
 • qešet: yay
 • milḥāmâ: savaş
 • wĕdibber: ve konuşacak
 • šālōwm: barış
 • laggōwyim: uluslara
 • ûmošlōw: egemenliği
 • miyyām: bir denizden
 • ʿad-yām: bir denize
 • ûminnāhār: ve bir nehirden
 • ʿad-ʾapsê-ʾāreṣ: yeryüzünün uçlarına

Zekeriya 9:10 ayeti, İbranice ‘vav’ harfiyle yani ‘ve’ bağlacıyla başlamaktadır. Dolayısıyla Zekeriya 9:9 ile 9:10 bir bütün peygamberliktir:

Çok sevin Siyon kızı, bağır Yeruşalayim kızı! İşte kralın sana gelecek; O adil ve kurtarıcı ve alçakgönüllü; eşeğin üzerine; erkek eşeğin üzerine; dişi eşeğin oğluna binen ve savaş arabalarını Efrayim’den, atları Yeruşalayim’den keseceğim ve savaş yayı kesilecek. [Kralın] uluslara barışı konuşacak. Egemenliği bir denizden bir denize ve bir nehirden yeryüzünün uçlarına kadar [olacak.]

Ayet, Mesih’in eşeğe binerek geleceğini söylememektedir. Ayetteki ‘eşeğin üzerine; erkek eşeğin üzerine; dişi eşeğin oğluna binen’ alçakgönüllülüğü anlatan bir alegoridir. Ayet Mesih için bu alegoriden hemen önce ‘alçakgönüllü’ olduğunu söylemektedir.

Ayetin ilk kısmı Mesih’in kişiliği hakkında bilgi verirken ayetin ikinci Mesih dönemini anlatmaktadır;

‘ve savaş arabalarını Efrayim’den, atları Yeruşalayim’den keseceğim ve savaş yayı kesilecek. [Kralın] uluslara barışı konuşacak.’

Ayet bize Mesih döneminde savaşların sona ereceğini, Mesih’in uluslara barışı konuşacağını anlatmaktadır. Bu konu Yahudi Kutsal Kitabı’nın birçok ayetinde bulunmaktadır;

RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya 2:4)

Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. (Yeşaya 11:6-8)

Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin. (Yeşaya 60:18)

Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları. (Hoşea 2:20)

Ayet şöyle devam etmektedir:

Egemenliği bir denizden bir denize ve bir nehirden yeryüzünün uçlarına kadar [olacak].

Ayet bize Mesih’in egemenliğinin yani krallığının bu dünyada olacağını söylemektedir. Bu konu Yahudi Kutsal Kitabı’nın birçok ayetinde bulunmaktadır;

Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: İsrailliler’i gittikleri ulusların içinden alacağım.  Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. Onları ülkede, İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa bölünmeyecekler. (Hezekiel 37:21-22)

Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların prensi olacak. (Hezekiel 37:24-25)

İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor‛ diyor RAB. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. (Yeremya 23:5)

 • İsa döneminde savaşlar sona ermemiş ve barış yaşanmamıştır.
 • İsa döneminde sürgündeki İsrail halkı İsrail ülkesine dönmemiştir.
 • İsa, İsrail ülkesinin kralı olmamıştır.

Bu nedenle bu peygamberlik henüz gerçekleşmemiştir. Bundan dolayı da İsa, Mesih olamaz. Bakınız.

Matta’nın İbranice bilmiyor oluşundan dolayı İsa’nın kaç tane eşeğe bindiği konusunda tuhaf bir hata yapmıştır. Bakınız.

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir